Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Poznajemy herby Kutna - warsztaty muzealne

28.05.2018 r. (poniedziałek) dzieci z grup IV, V, VI i VII spotkały się z pracownikiem Muzeum Regionalnego na zajęciach zatytułowanych Poznajemy herby Kutna. Podczas tych zajęć przedszkolaki odkrywały historię herbu miasta. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się, czym jest herb oraz jak na przestrzeni wieków zmienił się herb Kutna. Na koniec dzieci pokolorowały wybrane przez siebie herby naszego miasta.