Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Dla rodziców

Szanowni Rodzice,
informuję, że w związku z brakiem porozumienia strony związkowej i strony rządzącej w dniu dzisiejszym, t.j. 08 kwietnia 2019 r., pracownicy naszej placówki przystąpili do akcji strajkowej trwającej do odwołania.
Zajęcia dydaktyczne nie będą się odbywać. Dzieciom, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki, placówka zorganizowała zajęcia opiekuńcze. Dalsze informacje będą przekazywane Państwu na bieżąco.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Agnieszka Sobczyk

List do Rodziców

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 15 "Bajka" w Kutnie przyjmuje interesantów:

Poniedziałek 13.00 - 14.00
Środa 8.00 - 9.00

 Wicedyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 15 "Bajka" w Kutnie przyjmuje interesantów:

  • Wtorek 15.00 - 16.00
    Czwartek 9.00 - 10.00
    Piątek 14.00 - 15.00

Uwaga!

Prosimy Rodziców o zgłaszanie do sekretariatu przedszkola zmian w adresie zamieszkania i zameldowania dziecka.