Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Opłaty

 

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu przyjmowane są w dniach od 10-go do 15-go każdego miesiąca. Informacje na temat wysokości opłaty w danym miesiącu, podawane będą od dnia 10-go każdego miesiąca w sekretariacie przedszkola.

Stawka żywieniowa wynosi 7,00 zł:
śniadanie - 2,00 zł
obiad - 3,30 zł
podwieczorek - 1,70 zł

Szanowni Rodzice!

Od 1 lutego 2018 roku można dokonywać wpłaty za wyżywienie dziecka bezpośrednio na konto szkoły lub tak jak dotychczas u intendenta (wpłata gotówkowa).
Przed dokonaniem pierwszej wpłaty Rodzic zobowiązany jest zgłosić się do intendenta w celu uzyskania informacji o obowiązujących zasadach dokonywania wpłat na konto szkoły.

Zasady płatności za wyżywienie dziecka w oddziałach przedszkolnych Przedszkola Miejskiego Nr 15, zlokalizowanych w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Wł. Jagiełły  w Kutnie na konto Szkoły Podstawowej Nr 9.

 1. Od 5 dnia każdego miesiąca informację rodzic uzyskuje u wychowawcy w grupie przedszkolnej lub intendentki szkolnej o wysokości wpłaty za bieżący miesiąc.
 2. Rodzic ma obowiązek wpłacić na konto szkoły dokładnie taką kwotę jaka jest podana. Nie wolno zmieniać kwoty, ani jej zaokrąglać!
 3. Kwota podana do zapłacenia uwzględnia potrącenia za zgłoszone nieobecności z poprzedniego miesiąca.
 4. Pieniądze za niewykorzystane posiłki z miesiąca czerwca będą zwracane w formie gotówkowej u intendenta szkoły do dnia 30 czerwca br.
 5. Termin płatności za wyżywienie - do 15 dnia każdego miesiąca.
 6. Rodzic dokonuje wpłaty na rachunek:
  Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Wł. Jagiełły, 99-301 Kutno, ul. Jagiełły 6
  BGŻ BNP PARIBAS,
  36 2030 0045 1110 0000 0164 5450
  W treści przelewu należy wpisać:
  „PM15, wpłata za wyżywienie m-c …… 2018 r.
  Imię i nazwisko dziecka, grupa …… ”