Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Przewodnicząca: Dorota Kaźmierczak
Zastępca przewodniczącej: Joanna Wojciechowska
Sekretarz: Patrycja Michalak
Skarbnik: Justyna Balcerzak