Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

Założenia dydaktyczno - wychowawcze na maj 2019 r.

Tematyka kompleksowa:

1. Polska moja ojczyzna (dwa tygodnie).
2. Lubimy książki.
3. Mama i Tata.
4. Eko przedszkolaki.

Cele (dziecko):

- poznaje miasta i zabytki Polski: (Gdańsk, Gdynię,, Sopot, Warszawę, Kraków, najdłuższą rzekę Wisłę )
- wzbogaca słownik o pojęcia: park narodowy, skansen, region, Pomorze;
- utrwala pojęcia flaga, godło, kraj, ojczyzna, wyjaśnienie czym jest flaga, godło dla Polski, Polaków
- zna imiona rodziców, dostrzega rolę rodziców w życiu rodziny
- uważnie słucha opowiadania i odpowiada na pytania dotyczące jego treści
- nazywa rzeczy używane w gospodarstwie domowym i określa do wykonywania jakich czynności służą
- porównuje liczebności, używa liczebników głównych i porządkowych
- grupuje elementy wg kolorów, wielkości
- porównuje liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary
- rozumie określenia mniej, więcej, tyle samo, o jeden więcej, o jeden mniej
- prawidłowo trzyma kredki, stara się dokładnie zapełniać kolorem, plasteliną, farbą kontur,
- maszeruje w takt muzyki, uczestniczy chętnie w proponowanych zajęciach,
- przestrzega norm i zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas zajęć i zabaw w sali przedszkolnej, na placu zabaw
- rozwija umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znosi porażki
- doskonali percepcję słuchową – wyróżnia samogłoski w nagłosie, przelicza sylaby w słowie, wyodrębnia słowa w zdaniu
- doskonali percepcję wzrokową podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli
- doskonali umiejętności liczenia w dostępnym dla siebie zakresie i działania na zbiorach
- doskonali umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów
- kształtuje postawę patriotyczną w kontekście tożsamości narodowej
- wypowiada się na temat obrazków poprawnie budując zdania pod względem gramatycznym
- maluje na kartkach o różnej fakturze, stara się tworzyć pracę z wykorzystaniem rożnych technik
- śpiewa piosenkę, uczestniczy w zabawach rytmicznych
- porządkuje obrazki według malejącej i wzrastającej liczby elementów
- posługuje się językiem angielskim na miarę własnych możliwości rozwojowych
- dostrzega zależności przyczynowo - skutkowe pomiędzy obrazkami historyjki
- posługuje się wyrażeniami: na, pod, obok, wysoko, nisko, w sytuacjach zadaniowych
- liczy rożne przedmioty w zabawach kierowanych i swobodnych, w naturalnych sytuacjach
- ubiera się zgodnie z aktualną porą roku

Wierszyk do nauki: "Niespodzianka dla mamy"

Chociaż jestem jeszcze mała,
Będę mamie pomagała,
poukładam lalki, misie
I porządek zrobię dzisiaj.
Choć mam dużo dzisiaj zadań
– psocić mamie nie wypada.
Samochody i książeczki
Poukładam na półeczki.
Zamiast psoty dziś dla mamy
Niespodziankę wielką mamy!
Mamo spójrz, porządek lśni,
Ty odpocznij sobie dziś.

Piosenka: "W bibliotece"

1. Jeszcze liście kolorowe lecą w trawę
    Czas na piłkę, czas na rower, na zabawę
    Ale kiedy wiatr za kołnierz zacznie dąć
    Dobrze będzie w kręgu lampy z książką siąść

Ref. W bibliotece książek na pólkach
       Trąbią słonie kuka kukułka
       Kwitnie paproć, krzyczą Indianie
       Szumią żagle na oceanie
       W bibliotece znajdziesz wszystko czego chcesz
       Starą prawdę, mądrą bajkę, piękny wiersz

2. Jeszcze złoty czas jesieni nie przeminął
    Jeszcze pali się na płotach złote wino
    Ale kiedy deszcz o szybę zacznie bić
    Dobrze będzie czym weselszym zająć myśl

Ref. W bibliotece książek na pólkach …

 

Piosenka: „Polska, biało-czerwoni”
sł. Agnieszka Galica muz. Tadeusz Pabisiak

1. Tu mieszkamy, każdy o tym wie.
    Tu biegamy, tu bawimy się
    Tutaj śmieci nie rzucamy
    O porządek zawsze dbamy
    I dlatego zaśpiewamy: Polska biało-czerwoni…

2. Tam przedszkole, a tu jest nasz dom
    Posiejemy kolorowy klomb
    Tu przyjaciół wszędzie mamy
    Nigdy nie jesteśmy sami
    I dlatego zaśpiewamy: Polska biało-czerwoni…

3. Tu rośniemy, a za parę lat
    Samodzielnie wyruszymy w świat
    Ale kiedyś powrócimy
    Stare kąty odwiedzimy
    Wtedy sobie zanucimy: Polska biało-czerwoni…