Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj 2018 r.

Tematyka kompleksowa:

1. Na wiejskim podwórku.
2. Wszędzie wiosna.
3. Pojazdy.
4. Dzień Mamy i Taty. 

Cele (dziecko):

- wiąże zmiany zachodzące w przyrodzie z aktualną porą roku
- poznaje zwierzęta z wiejskiego podwórka
- rozpoznaje i nazywa zwierzęta dorosłych i młodych
- rozpoznaje i nazywa zwierzęta żyjące na łące
- rozumie określenia czasowe: na początku, potem, na końcu
- układa obrazki zgodnie z chronologią wydarzeń
- dostrzega zjawiska zachodzące w otoczeniu w okresie wiosny
- zapoznaje się z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w okresie wiosny
- rozumie konieczność dostosowania ubrania do temperatury
- rozpoznaje i nazywa samochody osobowe, ciężarowe, ratownicze
- rozpoznaje pojazdy lądowe, wodne i powietrzne
- potrafi wymienić członków rodziny (tata, mama, babcia, dziadek, siostra, brat) i podać ich imiona
- poznaje różne zawody
- rozumie zwyczaj obdarowywania upominkami swoich bliskich z okazji ich świąt
- opowiada o ważnych wydarzeniach z życia rodziny
- rozumie, że na świecie są różne kraje, różne tradycje, ale wszyscy mamy równe prawa
- uważnie słucha utworów literackich i udziela odpowiedzi na pytania dotyczące ich treści
- interesuje się książkami, odczytuje treść obrazków i opowiada, co się na nich dzieje
- konstruuje budowle z klocków – poszerza doświadczenia konstrukcyjne
- rozwija spostrzegawczość i pamięć wzrokową, doskonali sprawność manualną
- śpiewa piosenki
- liczy w zakresie 4 i więcej, tworzy zbiory według rodzaju
- liczy elementy zbioru określa ich liczbę właściwym liczebnikiem
- porządkuje obrazki według malejącej i wzrastającej liczby elementów
- zapełnia kolorem obrazki konturowe
- maluje na kartkach o różnej fakturze
- uczestniczy w zabawach rytmicznych

Piosenka: „U nas na podwórku” sł. A. Galica, muz. T. Pabisiak

Ref.: Kotek miauczy: miau, miau, miau
        Piesek szczeka: hau, hau, hau.

1. Kogut pieje, kurka gdacze,
    Gęga gąska, kaczka kwacze.
    - Daj nam szybko jeść.

Ref.: Kotek miauczy: miau, miau, miau
        Piesek szczeka: hau, hau, hau.

2. Krówka muczy, świnka kwiczy,
    konik rży, a osioł ryczy.
    - Zaraz dam wam jeść. }x2

Piosenka „Tra la la dla mamy i taty” sł. A. Galica, muz. T. Pabisiak

I. Moja mama jest kochana
   Moja mama wszystko wie
   Kiedy do mnie się uśmiecha
   Tak zaśpiewam jej.

Ref.: Tra la la, Tram pam pam
         Najpiękniejsza mamę mam
         Tra la la, Tram pam pam
         Zaraz buzi mamie dam

II. W domu, w sklepie, na spacerze
    Z moim tatą nie jest źle
    Gdy prowadzi mnie za rękę
    to uśmiecham się.

Ref.: Tra la la, Tram pam pam
        Wspaniałego tatę mam.
        Tra la la, Tram pam pam
        Mamie, tacie buzi dam.

 Wiersz: "Niespodzianka dla mamy" P. Siewiera – Kozłowskiej

Chociaż jestem jeszcze mała,
Będę mamie pomagała,
poukładam lalki, misie
I porządek zrobię dzisiaj.
Choć mam dużo dzisiaj zadań
– psocić mamie nie wypada.
Samochody i książeczki
Poukładam na półeczki.
Zamiast psoty dziś dla mamy
Niespodziankę wielką mamy!
Mamo spójrz, porządek lśni,
Ty odpocznij sobie dziś.

Tematyka kompleksowa z języka angielskiego:

- tydzień I – Tickle - łaskotki
- tydzień II - Rabbit - królik
- tydzień III – Tick Tock
- tydzień IV - Good morning!