Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

Założenia dydaktyczno - wychowawcze na czerwiec 2019 r.

Tematyka kompleksowa:

1. Święto dzieci.
2. Kim będę gdy dorosnę.
3. Kolorowe lato.
4. Już wakacje.

Cele (dziecko):

- określa swoje emocje: jestem wesoły, smutny, zły
- zna prawa dziecka
- przelicza elementy zbiorów w zakresie dostępnym dziecku
- respektuje podczas różnej formy aktywności zasady bezpiecznego korzystania z zabawek
- bierze udział w grupowych zajęciach organizowanych przez nauczyciela
- wyodrębnia przedmioty do liczenia
- dobiera strój do okoliczności i pory roku
- radzi sobie z układaniem 4-5 elementowych historyjek obrazkowych według kolejności zdarzeń
- z pomocą osoby dorosłej zakłada hodowlę roślin
- zauważa przemienność dnia i nocy
- swobodnie porusza się w rytm muzyki
- porządkuje i tworzy zbiory według dwóch cech
- próbuje właściwie stosować określenie para i liczyć dwójkami
- rysuje po śladzie
- dzieli słowa na sylaby, wyodrębnia słowa w zdaniu
- wypowiada się na temat obrazków poprawnie budując zdania pod względem gramatycznym
- zna różnice pomiędzy dziećmi na świecie
- zna następstwo dnia i nocy, wskazuje stronę prawą i lewą
- buduje wypowiedzi wielozdaniowe
- aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych
- maluje na kartkach o różnej fakturze
- śpiewa piosenkę, uczestniczy w zabawach rytmicznych
- stara się tworzyć pracę z wykorzystaniem rożnych technik
- uczy się właściwie rozplanować elementy na kartce
- porządkuje obrazki według malejącej i wzrastającej liczby elementów
- posługuje się językiem angielskim na miarę własnych możliwości rozwojowych
- dostrzega zależności przyczynowo-skutkowe pomiędzy obrazkami historyjki
- posługuje się wyrażeniami: na, pod, obok, wysoko, nisko, w sytuacjach zadaniowych
- liczy rożne przedmioty w zabawach kierowanych i swobodnych, w naturalnych sytuacjach

Wierszyk do nauki: „Różowy" M. Brykczyński

Hokus-pokus, czary-mary,
ogłaszamy sztuczkę nową,
przez różowe okulary
świat zobaczyć na różowo:
różowe domy i miasta,
różowy las tam wyrasta,
chmury i niebo hen w górze,
pola i łąki, i drzewa,
wszystkie różowe jak róże,
i ptak różowy co śpiewa
same różowe nutki,
aż cieszą się kwiaty w ogródku
i znikają bez śladu smutki.
Bo w świecie na różowo,
daję wam na to słowo,
nie może być żadnych smutków.

Piosenka: ”Podajmy sobie ręce”

I: Chociaż świat dokoła dziwny jest i wielki,
  A my tacy mali, mali jak kropelki

Ref. Podajmy sobie ręce w zabawie i piosence,
       w ogródku przed domem, na łące znajomej.
       Podajmy sobie ręce przez burze i przez tęcze,
       pod gwiazdą daleką, nad rzeczką i rzeką.

II: Kiedy nagle z bajki zniknie dobra wróżka,
    Kiedy szary smutek wpadnie do fartuszka.

Ref: Podajmy sobie ręce…

III: Choć nas czasem dzielą nieprzebyte góry,
     nieskończone drogi, zachmurzone chmury

Ref: Podajmy sobie ręce…