Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

 Założenia wychowawczo - dydaktyczne na wrzesień 2018 r.

Tematyka kompleksowa:

1. Przedszkolakiem fajnie być!
2. Do widzenia wakacje!
3. Bezpieczny przedszkolak.

CELE (DZIECKO):

- Poznaje zasady bezpiecznego zachowania i obowiązujące w przedszkolu, najbliższym otoczeniu i w miejscach użyteczności publicznej:
– poznaje pomieszczenia, teren przedszkola i uczy się bezpiecznego poruszania się po nim oraz podstawowych symboli i oznakowania drogi ewakuacyjnej w przedszkolu
- czy się podstawowych zasad i przepisów ruchu drogowego: – poznaje podstawowe zasady poruszania się po drogach w terenie zabudowanym i niezabudowanym
- Orientuje się w podstawowych oznakowaniach i symbolice przejścia dla pieszych: zebra, znaki drogowe, sygnalizacja świetlna dla pieszych
- radzi sobie z układaniem 4–5 elementowych historyjek obrazkowych według kolejności wydarzeń, dostrzega związki występujące
- uczy się wyrażać swoje myśli, wrażenia, odczucia w sposób niewerbalny, np. w zabawach z elementami pantomimy, z wykorzystaniem umownych symboli wizualnych i gestów
- orientuje się, jak należy właściwie postępować w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu w przedszkolu,
- wie, jak właściwie wyodrębniać przedmioty do liczenia
- uczy się wykluczania ze zbioru elementów niepasujących – dostrzega podobieństwa w wyglądzie i funkcjach przedmiotu,
- próbuje właściwie stosować określenie para i liczyć dwójkam.

Wiersz-rymowanka do nauki
Jestem sobie przedszkolaczek

Jestem sobie przedszkolaczek,
nie grymaszę i nie płaczę,
na bębenku marsza gram,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
razem bawić się weselej,
bo kolegów dobrych mam,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
to są nasze wspólne skarby,
bardzo dobrze tutaj nam,
ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
ten się do nas nie nadaje,
niechaj w domu siedzi sam,
ram tam tam, ram tam tam.

Piosenka My się przedszkola nie boimy

My się przedszkola nie boimy,
choć i praca czeka nas,
śmiało tutaj dziś kroczymy,
bo nauki nadszedł czas.

Nauczymy się literek,
potem czytać, pisać też,
i będziemy mogli sami
już przeczytać każdy wiersz.
Nauczymy się też liczyć
i poznamy cały świat,
będzie czas i na zabawę,
każdy więc jest dzisiaj rad.