Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

 Założenia wychowawczo - dydaktyczne na miesiąc Maj 2018

Tematyka kompleksowa:

1. Polska-moja ojczyzna
2. Wiosna dookoła
3. W ogródku
4. Mama, tata i ja

Cele (dziecko):

-podaje nazwę swojego kraju, rozpoznaje godło i flagę Polski
-poszerza zakres pojęciowy związany z długością, masą-zaczyna różnicować pojęcia w celu precyzyjnego określenia długości: wyższy, niższy, najwyższy, najniższy
-rozpoznaje godło Polski
-rozpoznaje kilka gatunków drzew występujących w najbliższym otoczeniu ze względu na kształt liścia, owoce, np. wiśnia, czereśnia, śliwa
-poznaje zwierzęta z różnych środowisk naturalnych
-w skupieniu słucha czytany tekst
-rozwiązuje zagadki dotyczące bliskich i otaczającego świata
-stara się prawidłowo nazywać bieżącą porę roku, zapamiętuje nazwy dni tygodnia i próbuje je odtwarzać, zachowując prawidłową kolejność
-stara się właściwie określać cechy obiektów pod względem: kształtu, koloru, wielkości, przeznaczenia
-potrafi określić charakter muzyki (wesoła, skoczna, smutna)
-poznaje podstawowe czynniki niezbędne do wzrostu roślin i zwierząt: woda, powietrze, gleba, słońce
-stosuje w mowie czynnej oczekiwany rozwojowo zasób słów
-potrafi porównać liczebność zbiorów i ustalić ich równoliczność- dokłada tyle samo elementów, stosując zasadę 1 do 1 prawidłowo używa określeń: tyle samo, mniej, więcej
-włącza się w zabawy muzyczne inspirowane treścią piosenki, bajką, wierszem, opowiadaniem, akompaniamentem
-stara się tworzyć prace stosując różne techniki plastyczne
-potrafi wymienić swoich członków rodziny mama, tata, babcia, siostra, brat oraz podać ich imiona
-rozumie zwyczaj obdarowywania upominkami swoich bliskich z okazji ich świąt
-wie jak właściwie wyodrębniać przedmioty do liczenia: ustawia w rzędzie

Piosenka "Ekologia"

,,Była sobie żabka mała"

Była sobie żabka mała
re re kum kum, re re kum kum,
która mamy nie słuchała
re re kum kum bęc.
Na spacery wychodziła
re re kum kum, re re kum kum,
innym żabkom się dziwiła
re re kum kum bęc.
Ostrzegała ją mamusia
re re kum kum, re re kum kum,
by zważała na bociusia
re re kum kum bęc.
Przyszedł bociek niespodzianie
re re kum kum, re re kum kum,
i zjadł żabke na śniadanie
re re kum kum bęc.
A na brzegu stare żaby
re re kum kum, re re kum kum,
rajcoway jak te baby
re re kum kum bęc.
Jedna drugiej żabie płacze
re re kum kum, re re kum kum,
„Już jej nigdy nie zobaczę”
re re kum kum bęc.
Z tego taki morał mamy
re re kum kum, re re kum kum
trzeba zawsze słuchać mamy
re re kum kum bęc.
Wiersz do nauki

Wiersz do nauki

 B. Forma
,,Moja rodzina"
Moja rodzina
To ja, mama, tata.
Mam też siostrę Alę
I młodszego brata.
Siostra jest wysoka,
Czarne włosy ma,
A braciszek mały
Skończył latka dwa.
Wspólne zabawy,
wspólne spacery.
Zimą na narty
Latem rowery.
Czas wolny zawsze
Razem spędzamy
Bardzo mocno
wszyscy kochamy