Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

 Założenia wychowawczo - dydaktyczne na miesiąc czerwiec 2018

Tematyka kompleksowa:

1. Poznajemy rożne pojazdy
2. Wakacji nadszedł czas

Cele (dziecko):

-rozpoznaje znane pojazdy lądowe, wodne i powietrzne, wie, jakie jest ich zastosowanie,
-rozwiązuje zagadki dotyczące bliskich i otaczającego świata
-usprawnia narządy artykulacyjne
-uczy się zapamiętywać wierszyki mające 1–2 zwrotki
-zna nazwę stolicy Polski – Warszawa
-stara się z uwagą i zrozumieniem słuchać tekstów literackich
-stara się właściwie określać cechy obiektów pod względem: kształtu, koloru, wielkości, przeznaczenia
-liczy w dostępnym dla siebie zakresie powyżej oczekuje pomocy nauczyciela
-potraf porównać liczebność zbiorów i ustalić ich równoliczność – dokłada tyle samo elementów, stosując zasadę 1 do 1
-stara się właściwie używać liczebników porządkowych w sytuacjach zadaniowych,
-pamięta o właściwej postawie ciała i regulowaniu oddechu podczas śpiewu
-improwizuje ruchem
-stara się zapamiętać i śpiewać indywidualnie, w grupie poznane piosenki,
-podejmuje próby wykonywania różnych prac plastycznych-płaskich i przestrzennych, tematycznych i dowolnych z wykorzystaniem różnych technik

Piosenka "Złap lato za rękę"

 W górze bursztynowe słońce,
W dolinie skrzy się chłodny cień
Motyl spieszy by na łące
Móc z latem spędzić dzień
Ref: Złap lato za rękę, zaśpiewaj piosenkę,
I słońca nie będzie nam brak
Nie kryją słowiki, talentu przed nikim
I tysiąc kolorów ma świat
Trzymać ciepły wiatr na dłoni,
słuchać o czym szepce wiatr.
Gra na skrzypcach polny konik,
Znów lato woła nas.
Ref: Złap lato za rękę, zaśpiewaj piosenkę,
I słońca nie będzie nam brak
Nie kryją słowiki, talentu przed nikim
I tysiąc kolorów ma świat
Płyńmy szlakiem niepoznanym
na wyspę Malinowych Mórz.
Razem z latem wyruszamy,
walizki pełne już.

Wiersz do nauki

"Na hali" Hanna Ożogowska
Na hali, na hali,
na zielonej hali
słychać, że już owce
górale wygnali.
Pasą się owieczki,
brzękają dzwoneczki,
lecą aż pod Giewont
góralskie piosneczki