Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

 Założenia wychowawczo - dydaktyczne na listopad 2018 r.

Tematyka kompleksowa:

1. Na starej fotografii
2. Jesienna muzyka
3. Mali artyści
4. Ciepło i miło

Cele (dziecko):

- zapoznaje się z pracą fotografa
- potrafi określić pokrewieństwo między członkami swojej rodziny
- uważnie słucha czytanych utworów literackich
- poszerza zakres pojęciowy, tworząc zbiory, kolekcje przedmiotów, obiektów według określonych dwóch cech
- opisuje prosty obrazek
- dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią
- rozwiązuje zagadki dotyczące najbliższego otoczenia
- wie, jak właściwie wyodrębniać przedmioty do liczenia
- naśladuje i odtwarza rytm, melodię, tempo piosenki, włącza naturalne efekty dźwiękowe (klaszcze, tupie, stuka) oraz elementy rytmicznego ruchu (podskakuje, wykonuje obroty itp.)
- poznaje różne dzieła sztuki np. rzeźbiarstwo
- poznaje pracę aktora,
- rozumie wybrane pojęcia związane z teatrem i filmem, np. teatr, scena, aktor, scenografia, rola, rekwizyty, reżyser, kamera
- zapoznanie z ciekawymi zawodami np. rysownik, grafik
- stosuje pojęcia: mały, mniejszy, największy, mniejszy, duży, większy
- układa prostą historyjkę z 4-5 elementów
- wypowiada się w sposób poprawny gramatycznie

Wiersz-,,Słota”
E. Szelburg – Zarembina

Deszcz pada od rana
Do samego południa
Świat jest nudny i ciemny
Jak zaklęta studnia
Małe dzieci śpią w domu
Duże – siedzą w szkole
A chodzą po ulicy
Same…parasole.

Piosenka ,,Jesienny deszcz”

1. Dziś chmurkę nad podwórkiem
    potargał psotny wiatr,
   aż deszcz popłynął ciurkiem
   i na podwórko spadł.

Ref. Hej, pada, pada, pada,
        pada, pada deszcz,
        jesienny, pada, pada,
        pada, pada deszcz!

2. Deszcz płynie po kominie,
    wesoło bębni w dach,
    w blaszanej dzwoni rynnie
    i wsiąka w mokry piach.

Ref. Hej, pada, pada, pada...

3. Kalosze wnet założę,
    parasol wezmę też,
    bo lubię, gdy na dworze
    jesienny pada deszcz.

Ref. Hej, pada, pada, pada..

Piosenka "Tańcowała jesień"

I. Tańcowała jesień
   W lesie zamaszyście.
   Żółte rude i brązowe
   Z drzew zrywała liście.

Ref. Tańcowała jesień,
        Kolorowa jesień.

II. Postrącała w parku
    Żołędzie, kasztany,
    Rozrzuciła na trawniku
    Liśćmi przysypanym.

Ref. Tańcowała jesień,...

III. Tańcowała jesień
     W sadzie, razem z deszczem.
     Jabłek, gruszek nazrywała,
     Lecz jej mało jeszcze.

Ref. Tańcowała jesień,...

IV. Z wiatrem się kłóciła,
     Darła białe chmury,
     Aż się słońce obudziło
     I spojrzało z góry.

Ref. Tańcowała jesień,...

Język angielski

Słówka:
arm- ciepło
Cold – zimno
Windy – wietrznie
It is snowing- pada śnieg
What’s the weather like..? – jaka jest pogoda?
It’s … - jest

Piosenka:  Weather action song

What’s the weather like, hey, hey?
It’s cold, it’s cold today!
Let’s star jump! Let’s star jump, hey!
It’s windy, it’s windy today!
Let’s crouch, let’s crouch, hey, hey!
It’s stormy, it’s stormy today!
Let’s hide, let’s hide hey, hey!
It’s snowing, it’s snowing today!
Let’s huddle together, hey