Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

 Założenia wychowawczo - dydaktyczne na czerwiec 2019 r.

Tematyka kompleksowa:

1. Dzień dziecka
2. Kolory lata
3. Wakacje tuż, tuż (2 tyg.)

Cele (dziecko):

- respektuje obowiązujące reguły, zachowania i przepisy ruchu drogowego,
- rozumie, że na świecie są różne kraje, różni ludzie, różne tradycje, ale wszyscy mamy równe prawa,
- odtwarza z pamięci 3–4-zwrotkowe wiersze,
- doskonali poprawność wypowiedzi,
- radzi sobie z układaniem 4–5-elementowych historyjek obrazkowych według kolejności wydarzeń
- potrafi porównać liczebność zbiorów i ustalić ich równoliczność,
- skupia uwagę na tekście czytanym
- wykazuje inwencję twórczą w zabawach tanecznych: swobodnie porusza się w rytm muzyki, wykorzystuje rekwizyty,
- wie, z jakich elementów składa się piosenka i potrafi je właściwie wyodrębnić – przygrywka, refren, zwrotka,
- uczy się właściwie rozplanować elementy na kartce,
- prawidłowo trzyma nożyczki
- stosuje się do zasad, które zapewniają bezpieczeństwo i porządek podczas różnych form zajęć ruchowych,
- uczy się dostrzegać zmiany zachodzące w przyrodzie i na ich podstawie określa porę roku,
- stara się przestrzegać reguł i zasad obowiązujących w zabawach z elementami współzawodnictwa,
- potrafi ubrać się stosownie do pory roku i warunków atmosferycznych,
- określa różnicę między porami roku,
- rysuje po śladzie,

Wiersz- ,,Dzieci świata”- W. Faber  

W Afryce w szkole ,na lekcji,
Śmiała się dzieci gromada,
Gdy im mówił malutki Gwinejczyk,
że gdzieś na świecie śnieg pada.
A jego rówieśnik, Eskimos,
też w szkole, w chłodnej Grenlandii,
nie uwierzył , że są na świecie
gorące pustynie i palmy.
Afryki, ani Grenlandii
my także jak dotąd nie znamy,
a jednak wierzymy w lodowce,
w gorące pustynie, w banany.
I dzieciom z całego świata
chcemy ręce uścisnąć mocno
i wierzymy, że dzielni z nich ludzie,
jak i z nas samych wyrosną.

Piosenka  - „ Podajmy sobie ręce”

1. Chociaż świat dokoła dziwny jest i wielki,
   a my tacy mali, mali jak kropelki

Ref. Podajmy sobie ręce
       w zabawie i w piosence,
       w ogródku przed domem,
       na łące znajomej.

2. Podajmy sobie ręce przez burze i przez tęcze,
    pod gwiazdą daleką, nad rzeczką i rzeką.

 Ref. Podajmy sobie ręce ...

3. Kiedy nagle z bajki zniknie dobra wróżka,
    kiedy szary smutek wpadnie do fartuszka

Ref. Podajmy sobie ręce ...

4. Choć nas czasem dzielą nieprzebyte góry,
    nieskończone drogi, zachmurzone chmury

Ref. Podajmy sobie ręce ...

Piosenka - „Do widzenia przedszkole” 

1. Gdy szedł wrzesień przez zielony las
    W deszczu z parasolem,
    Wszystkie dzieci wtedy
    Pierwszy raz, witały przedszkole.

Ref. Podajemy ręce do zabawy w kole
       przy naszej piosence witamy przedszkole
       oraz naszą panią, lalki, piłki misie
       witamy już dzisiaj witamy!

2. Przyszła zima, zagrał mroźny wiatr
    Gwiżdże już po polach.
    Sypnął śniegiem, pozostawił ślad
    W drodze do przedszkola.

Ref. Podajmy ręce...

3. Już jaskółka, biało-czarny ptak
    Gniazdo ma w stodole.
    Wkoło zieleń. To już lata znak
    Czas żegnać przedszkole.

Ref. Podajmy ręce...