Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc czerwiec 2018r.

Tematyka:
1. Dzieci z całego świata.
2. Lato.
3. Wkrótce wakacje.

Cele
Dziecko: 
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, piosenek z dziecięcego repertuaru oraz utworów muzyki poważnej i wypowiadania się na ich temat.
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, dziełem sztuki, obrazkiem, tematem.
Nauka na pamięć wiersza pt. „Święto dzieciaków”.
Pobudzenie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo – skutkowego podczas zagadek słownych, sensorycznych, logicznych, eksperymentów.
Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rymów.
Kształtowanie pojęcia stałości masy.
Doskonalenie orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji na kartce papieru.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez ćwiczenia motoryki małej, kreślenie szlaczków.
Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej podanych wyrazów.
Wdrażanie do starannego naśladowania N. Podczas ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i gimnastyki budzi i języka.
Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi.
Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy oraz poczucia estetyki podczas wykonywania prac plastyczno – technicznych i konstrukcyjnych.
Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno – ruchowej.
Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.
Zrozumienie znaczenia ruchu na świeżym powietrzu dla zdrowia człowieka.
Zachęcanie do spożywania warzyw i owoców.

Śpiewamy piosenkę:
"Dzieci lubią zabawę”

Dzieci lubią zabawę
o każdej porze.
W domu, w szkole, przedszkolu
i jeszcze na dworze.
A ja świetnych pomysłów
mam cały worek.
Jeśli chcecie, to dla Was
najlepsze wybiorę.

Ref: Zagrać w piłkę i w berka,
bujać się na huśtawce,
wieżę z klocków zbudować,
puszczać w niebo latawce.
Na rowerze się ścigać,
skarb ukryty odnaleźć,
bal urządzić maskowy,
suknie szyć dla lalek.

Dzieci lubią się bawić,
na całym świecie.
Gry, piosenki i pląsy
podobne znajdziecie.
Chociaż w innych językach
są trudne słowa,
miłej wspólnej zabawy
należy spróbować.

Ref.: Zagrać w piłkę i w berka

Wiersz: „Święto dzieciaków” D. Wawiłow

Podlewam w doniczce malutką roślinkę
Malutką roślinkę, zieloną dziewczynkę.
I skacze po oknie malutki wróbelek
I gadamy sobie jak trzej przyjaciele.
Bo dzisiaj na świecie jest święto dzieciaków
Malutkich kociaków, pisklaków i psiaków.
I drzewek malutkich i małych roślinek
I wszystkich chłopaków i wszystkich dziewczynek!

Język angielski - czerwiec:

Uczymy się słówek:
- boots – kalosze
- jacket – kurtka
- T-shirt- koszulka
- scarf – szalik
- hat – kapelusz
- swimsuit – kostium kąpielowy
- shorts- spodenki
- sandals - sandałki

 Piosenka do nauki:

„Mr Sun!”
Here comes Mr Sun.
It`s time to have some fun.
Get your hat and swimsuit, too
Mr Sun wants to play with you! 

Here comes Mr Sun.
It`s time to have some fun.
Get your shorts and sandals, too.
Mr Sun wants to play with you!