Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj 2018r.

Tematyka:
1. Pszczoły dają nam miód.
2. Wiosna dookoła.
3. Na łące i nad stawem.
4. Święto Mamy i Taty.

Cele
Dziecko: 
- opisuje zjawiska, przedmioty, zwracając uwagę na charakterystyczne cechy, 
- doskonali poprawność wypowiedzi, 
- opowiada o pracy wykonywanej przez swoich rodziców,
- doświadcza w zabawie prostych zadań z treścią, które rozwiązuje na konkretach, 
- eksperymentuje i bawi się barwami,-  ilustruje ruchem i gestem wiersze i piosenki,
- stara się porównywać długość i ciężar różnych przedmiotów w sytuacjach naturalnych i zadaniowych.

Śpiewamy piosenkę:
"Zjadaj miód”
1. Na katarek i na chrypę, 
kaszel, dreszcze albo grypę. 
Zjadaj miód, słodki miód.
Pszczoły dadzą miodu w bród.

2. Łyżka miodu, szklanka mleka. 
Katar z kaszlem niech ucieka.
Zjadaj miód, słodki miód. 
Pszczoły dadzą miodu w bród.

3. Chcesz być zdrowy tak jak misie
chlebek z miodem jedz od dzisiaj. 
Zjadaj miód, słodki miód pszczoły
dadzą miodu w bród.

Wiersz:,,Łąka” M. Buczkówna

Na łąkę trzeba iść rano
Kiedy jeszcze jest rosa-
Cichutko przystanąć - i słuchać
Jak brzęczy pszczoła
jak bąk jak osa.
Patrzeć jak skrzydła motyli
Zamykają się i otwierają
Jak mała biedronka
Na łódce z listka płynie
Po zielonym kołysaniu-
A potem trzeba się pochylić
Nad każdym kwiatem
I zapytać jak mu na imię.

Język angielski:

Utrwalamy słówka i zwroty:
- hear – słuch
- smell – węch
- touch – dotyk
- see – wzrok
- number 7-10 – liczy od 7 do 10

 Uczymy się słówek:
- taste – smak
- cold – przeziębienie
- kettle – czajnik
- tea – herbata 

Wierszyk do nauki:
„One, two, three, four, five”

 One, two, three, four, five
Once I caught a fish alive!
Six, seven, eight, nine, ten
Then I let it go again!
Why did you let it go!
Because it bit my finger so!
Which finger did it bite?
This little finger on the right!