Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na Maj 2019 r.

 Tematyka kompleksowa:

1. Kto ty jesteś?
2. Czysty świat – dbamy o środowisko.
3. Moje książki
4. Na łące

Cele

Poznanie legend i symboli Polski, Kutna.
Poznanie pojęcia ekologia, czystość powietrza.
Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 10.
Poznanie nazw zwierząt mieszkających na łące.
Wprowadzenie liter f, F, w, W, odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań z poznanych liter.

Wierszyk „Ziemie mamy tylko jedną” G. Skrzypczak

Ziemię mamy tylko jedną
Więc szanujmy ją
Bo cóż z nami stanie się,
Gdy zniszczymy własny dom.
Gina ptaki i zwierzęta,
Giną drzewa w lesie,
Nic nie robiąc, wciąż czekamy
Co nam los przyniesie?
Dość lenistwa – ruszmy razem
I działać zacznijmy
Żeby żyć móc na tej ziemi
Więzy zacieśnijmy.
Chrońmy lasy, chrońmy wodę
Dbajmy o przyrodę.
Uczmy kochać las i łąkę
Pokolenia młode.

Piosenka ,,„Brudny świat – czysty świat”
sł. i muz. M. Lewoń

Brudne rzeki, morza brudne,
brudne parki oraz lasy.
Wszystko szare, wszystko smutne,
kiedy wokół są brudasy.
Jaki będzie ten nasz los,
jaka będzie nasza dola,
kiedy wszędzie śmieci stos-
czy to w miastach, czy na polach.
Nie smuć się, nasz przyjacielu,
wokół masz kolegów wielu!
Sprzątnąć ci to pomożemy-
piękny świat także mieć chcemy.
Obróć się w lewo i w prawo,
wyrzuć śmieci do kosza żwawo.
Planety nie rujnujesz,
gdy śmieci segregujesz!

Język angielski

Utrwalamy nazwy części ciała - head, nose, mouth, eyes, ears, teeth.
Zapoznanie z nazwami dzikich zwierząt: lion, parrot, kangaroo, monkey

Rymowanka: My body.
This is my head, this is my nose.
These are my knees, these are my toes.
This is my chin, this is my neck.
This is my tummy, this is my back.