Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na listopad 2018 r.

 Tematyka kompleksowa:

Cele

- budowanie uporządkowanych, logicznych kilkuzdaniowych wypowiedzi na różne tematy;
- grupowanie przedmiotów wg ich liczebności
- zapoznanie z literami drukowanymi wielkimi i małymi: E, e; T, t; D, d; I, i
- wysłuchiwanie głosek w nagłosie, wygłosie oraz śródgłosie
- próby czytania wyrazów z poznanych liter: O, A ,L, M, E, T, D ,I

Wierszyk

„Malarz nieba” Teresa Ferenc
Śpiochu, obudź się, już dzień,
burą szarość w błękit zmień.
Malarz wstaje, szuka farb,
pędzel mu do wody wpadł.
Sroka skradła złoto. Szkoda.
Błękit wypukała woda.
Moknie sroka, farba moknie,
drzewo, niebo, chmury w oknie…
Nad kałużą stanął malarz,
ukradzione złoto znalazł.
Znalazł pędzel na dnie w wodzie.
Znów maluje świat jak co dzień.

Piosenka do nauki:

„Muzyczne emocje” sł. i muz. Monika Majewska
1. Kiedy czuję wielki smutek, wtedy cicho w kacie płaczę
- smutne krople moich łez po stole skaczą.
Zdarza się, choć bardzo rzadko, że coś zdenerwuje mnie
- wtedy tupią rozgniewane nogi me.
2. Kiedy w nocy się przebudzę, bardzo się ciemności boję.
Klaszczę w ręce, by przegonić strachy moje.
Gdy ktoś miło mnie zaskoczy lub gdy ktoś rozbawi mnie,
Wtedy aż z radości skakać mi się chce.
3. Kiedy ktoś mnie znów zawiedzie: czuję się rozczarowany.
Wtedy biegnę, by przytulić się do mamy.
Bardzo lubię to uczucie, co się wielkim szczęściem zwie
- wtedy całe moje ciało tańczyć chce.

Założenie z języka angielskiego

Słownictwo:

- utrwalenie nazw pomieszczeń: house, attic, kitchen, bathroom, bedroom, dining room
- nazwy figur: circle, triangle, square, star
- utrwalenie nazw kolorów: yellow, red, blue, pink, purpule
- wprowadzenie słów: windows, door, roof, chimney, telescope, space rocke

Piosenka do nauki:

Yes, I can!

1. Show me a circle, just like this.
Show me a circle, quickly, please!
Can you do it? Yes, I can!
Find a circle, quickly, please!
Ready …go! Tick-tock, tick-tock!
2. Show me a square, just like this.
Show me a square, quickly, please!
Can you do it? Yes, I can!
Find a square, quickly, please!
Ready …go! Tick-tock, tick-tock!
3. Show me a star, just like this.
Show me a star, quickly, please!
Can you do it? Yes, I can!
Find a star, quickly, please!
Ready …go! Tick-tock, tick-tock!
4. Show me a triangle, just like this.
Show me a triangle, quickly, please!
Can you do it? Yes, I can!
Find a triangle, quickly, please!
Ready …go! Tick-tock, tick-tock!