Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na grudzień 2018 r.

 Tematyka kompleksowa:

1. Świąteczne pocztówki.
2. Zwierzęta zimą.
3. Spotkanie przy wigilijnym stole.
4. Świąteczne zwyczaje.
5. Skok w nowy rok

Cele

- Poznanie dawnych i współczesnych sposobów komunikowania się i przesyłania informacji.
- Poznanie funkcji instytucji usługowych na przykładzie poczty.
- Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
- Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
- Wprowadzenie liter k, K, u, U; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań z poznanych liter.
- Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków.

Wierszyk

„Goście w karmniku"
Bożena Forma
Będzie wielka uczta,
przyleciały ptaki.
Ziarnem wypełniły
karmniki przedszkolaki.
Cieszą się sikorki,
wróbelki ćwierkają.
Ze smakiem z karmnika
wszystko zjadają.
Chociaż śnieg przysypał
wszystko dookoła,
zawsze można liczyć
na dzieci z przedszkola.