Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

 • Założenia dydaktyczno-wychowawcze na wrzesień 2019 r.

 •  Tematyka kompleksowa:

  1. Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita Nas.
  2. Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!
  3. Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie.

  Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

  - używa grzecznościowego zwrotu „Dzień dobry”;
  - komunikatywnie wyraża swoje myśli, pragnienia;
  - chętnie rozmawia z nauczycielką;
  - potrafi zgodnie współdziałać w grupie, przestrzega zasad zgodnej i bezkonfliktowej zabawy;
  - potrafi samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny;
  - rozwija własne zainteresowania, uzdolnienia;
  - rozpoznaje i nazywa znaczek własny, rozumie znaczenie symbolu znaczka;
  - wdraża się do przestrzegania podstawowych norm i zasad postępowania.

  Wiersz do nauki:

 • "Światełko"
  I. Salach
 • Przez ulicę idą dzieci,
  gdy zielone światło świeci.
  Kiedy żółte się zapali
  uważają nawet mali.
  Gdy zobaczysz zaś czerwone
  czekaj grzecznie na...(zielone).

  Piosenka do nauki:

  Język angielski:

 • Piosenka do nauki: