Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na wrzesień 2018 r.

1.W przedszkolu
2.Moja miejscowość
3.Ja, Ty, środowisko
4.Dary jesieni

Cele:
• Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
• Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonych cech.
• Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
• Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
• Rozwijanie percepcji wzrokowej na wyrazach.
• Poznanie litery drukowanej o, O; wyróżnianie liter o, O spośród innych liter;
• Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.

 Piosenka: „Piosenka dla Supełka” E. Stadtmuller, J. Ostrowski

I. Dnia pewnego późnym latem nasz znajomy superkrawiec
Znalazł kilka śmiesznych szmatek i dał ponieś się zabawie
Ref. Lalala (klap, klap) Lalalala (klap, klap)
Lalala (tup, tup) Lalalalala……
II. Wziął igiełkę i niteczkę, nie minęło czasu wiele.
Jak spod ręki Antoniego wystartował nasz Supełek
Ref. Lalala…
III. Teraz Pak ma przyjaciela, z którym mu nie grozi nuda
Bo z Supełkiem, bo z Supełkiem każda się zabawa uda.

Wiersz „Odblaskowe światełka”
Mam światełka odblaskowe
i na kurtce i na czapce.
Kiedy idę do przedszkola
to bezpieczny jestem zawsze.
Mam światełka odblaskowe
na wycieczce, na spacerze,
kiedy deszcz lub mgła na dworze,
lub gdy jeżdżę na rowerze.
Mam światełka odblaskowe
kiedy maszeruję drogą wiem,
że zawsze już z daleka
wszyscy mnie zobaczyć mogą.