Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na kwiecień 2018.

Tematyka:

 1. Na wsi.
 2. Praca rolnika.
 3. Czyste powietrze.
 4. Kto ty jesteś?
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Nazywanie zwierząt i ich potomstwa, poznanie roli zwierząt hodowlanych w życiu człowieka.
 • Kształtowanie przywiązania do symboli narodowych.
 • Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów w zakresie 10.
 • Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą cyfr (1–10) i znaków (=, +).
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
 • Wprowadzenie liter j, J; w, W; f, F odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wiersz

„Ojczyzna”
Włodzimierz Domeradzki

Wszystko dokoła: dom i przedszkole,
fabryczne dymy, żelazna kolej...
Kwiaty przy oknie, klon koło bramy,
słoneczny uśmiech kochanej mamy...
I las, co cieniem, dzieci zaprasza-
wszystko to Polska, Ojczyzna nasza!

Piosenka

„Nasza warszawska Syrenka”
słowa: Z. Holska-Albekier, muzyka: E. Pałłasz

Nasza warszawska Syrenka
co noc urządza wyprawę.
Nocy się ciemnej nie lęka,
gdy pragnie zwiedzić Warszawę.

Ref.: Warszawski Zamek, Pałac w Łazienkach
nad cichym stawem,
dzielnice Nowe i Stare Miasto
w naszej Warszawie.

Nasza warszawska Syrenka
Wisłą powraca nad ranem.
Z nią jest wiślana piosenka
i miasto w słońcu skąpane.

Ref.: Warszawski Zamek….

Język angielski:

Język czynny:
head, nose, mouth, eyes, ears, teeth, hands, fingers, legs
I’ve got (ten) (fingers).
This is my (head).
These are my (eyes).
It’s (Tuesday/winter/ February).
January, February, March, April, May, June, July, August

Język bierny:
What day is it today?
What season is it?
What month is it?
Touch your (legs)!
Stand up/ Sit down, clap, jump…
Listen, draw, colour, stick…

Piosenka:
This is me
This is my nose. Sniff, sniff!
These are my teeth. Chomp, chomp!
This is my head. Tap, tap!
These are my eyes. Blink, blink!
These are my ears. Listen, listen!
This is my mouth. Hooray!
This is me!

Zabawy:
Touch your (mouth); Let’s play; I’ve Got...