Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień 2018r.

Tematyka:

1. Na wsi
2. Pracowity tydzień rolnika
3. Czyste powietrze wokół nas
4. Kto Ty jesteś?

Założenia dydaktyczne:

• Poznanie zwyczajów zwierząt mieszkających w gospodarstwie wiejskim
• Poznanie zwyczajów zwierząt mieszkających w gospodarstwie wiejskim
• Zwrócenie uwagi na wartości odżywcze niektórych pokarmów a w szczególności nabiału
• Zapoznanie się z pracą rolnika- jego obowiązkami w gospodarstwie wynikającymi z pór roku
• Wprowadzenie liter j, J ,w, W, f,F; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań z poznanych liter
• Poszerzanie wiedzy na temat ochrony przyrody: powietrza atmosferycznego, wody, gleby, zasobów roślinnych i zwierzęcych, krajobrazu
• Zwrócenie uwagi na skutki niewłaściwego dbania o przyrodę: zanieczyszczenia gleby, powietrza
• Poznanie polskich legend i symboli narodowych
• Kształtowanie umiejętności pracy z mapą- odszukiwanie Wisły, omawianie poszczególnych miast oraz ich najbardziej znanych zabytków
• Zwrócenie uwagi na przyjęcie odpowiedniej postawy podczas śpiewania hymnu- nauka hymnu
• Doskonalenie umiejętności porównywania długości przedmiotów wykorzystując różne sposoby mierzenia
• Przygotowywanie do rozwiązywania krótkich zadań z treścią: wprowadzenie znaku + oraz –
• Poznanie obrazu graficznego cyfry 10
• Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom
• Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych
• Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych- wskazuje wśród innych liter konkretną wskazaną przez nauczyciela

Wiersz do nauki     

„Abecadło o chlebie”
Autor: Władysław Bełza

ABC
Chleba chcę,
Lecz i wiedzieć mi się godzi,
Z czego też to chleb się rodzi?
DEF
Naprzód siew:
Rolnik orze ziemię czarną
I pod skibę rzuca ziarno
HKJ
Ziarno w lot
Zakiełkuje w ziemi łonie,
I kłos buja na zagonie.
Ł i L
Gdy już cel
Osiągnięty gospodarza,
Zboże wiozą do młynarza.
MNO
Każde źdźbło,
za obrotem kół, kamienia,
W białą mąkę się zamienia.
PQS
To już kres!
Z młyna piekarz mąkę bierze
I na zacier rzuca w dzieże.
RTU
I co tchu
W piec ogromny wkłada ciasto,
By chleb miały wieś i miasto.
WXZ
I chleb wnet!
Patrzcie, ile rąk potrzeba,
Aby mieć kawałek chleba

Piosenka  do nauki

„Duszki, duszki”
Słowa: Dorota Gellner
Muzyka: Aleksander Pałac

1. Żyją w lesie małe duszki,
które czyszczą leśne dróżki.
Mają miotły i szufelki
i do pracy zapał wielki.

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne
wstają co dzień bardzo wcześnie
i ziewając raz po raz
zaczynają sprzątać las.

2. Piorą liście, myją szyszki,
aż dokoła wszystko błyszczy.
Muchomorom piorą groszki,
bo te duszki to czyścioszki.

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne...

3. Gdy ktoś czasem w lesie śmieci,
zaraz duszek za nim leci.
Zaraz siada mu na ręce,
grzecznie prosi: - Nie śmieć więcej!

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne...

Język angielski:

Język czynny:
coat, jumper, skirt, trousers, shorts, shoes, T-shirt, cap
I’ve got (a red skirt).
My skirt is (blue).
My shoes are (brown).
It’s (snowy/Tuesday/winter).
Boy, girl
Kolory
Liczebniki 1-10

Język bierny:
What’s the weather like today?
What day is it today?
What season is it?
What colour is your (skirt)?
What colour are your (shoes)?
What’s this?
How many (caps)?
Stand up/ Sit down, clap, jump…
Listen, draw, colour, stick…