Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

 • Założenia dydaktyczno-wychowawcze na wrzesień 2019 r.

 •  Tematyka:

  1. Jestem przedszkolakiem. Bezpieczeństwo w przedszkolu.
  2. Jestem bezpieczny na drodze.

  Zadania do realizacji:

  - zapoznaje się ze swoją salą przedszkolną;
  - przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas przebywania w przedszkolu;
  - poznaje znaczenie słowa „przedszkolak”;
  - zna zasady współżycia w grupie, poznaje zasady bezpiecznego bawienia się z kolegami i koleżankami;
  - wie, jak należy zachowywać się w przedszkolu;
  - wie, że należy zachować ostrożność i bezpieczeństwo na chodniku i w pobliżu ulicy;
  - utrwala znaczenie zielonego i czerwonego światła na sygnalizatorze;
  - rozumienie podstawowej zasady bezpiecznego poruszania się na ulicy oraz na chodniku;
  - widzi postać policjanta, jako osoby do której można się zwrócić o pomoc;
  - śpiewa fragment piosenki, spontanicznie wyraża swoje przeżycia związane z utworem w postaci improwizowanego tańca;
  - poprawnie uderza pałeczką w dzwonki chromatyczne, bezpiecznie korzysta z instrumentów muzycznych;
  - naśladuje ruchem spadające liście;
  - rozpoznaje brzmienie grzechotki spośród innych instrumentów;
  - ozdabia szablon swojego znaczka;
  - umiarkowanie nabiera farby na pędzelek;
  - ćwiczy sprawność manualną palców dłoni;
  - wydziera elementy różnej wielkości z papieru kolorowego;
  - rozumie określenia: na górze, na dole, wysoko nisko;
  - posługuje się określeniami : mały - duży;
  - porównuje ilość klocków, używa pojęć „dużo/y”, „mało/y”;
  - segreguje znaki drogowe;
  - układa elementy według podanego rytmu;
  - próbuje powtarzać zwroty: hello i bye-bye;
  - słucha piosenek w języku angielskim;
  - podejmuje próby przedstawienia się po angielsku.

  Wiersz do nauki:

„Światełko”  I. Salach

Przez ulicę idą dzieci, gdy zielone światło świeci.
Kiedy żółte się zapali uważają nawet mali.
Gdy zobaczysz zaś czerwone czekaj grzecznie na zielone.

 • Piosenka do nauki:

  Język angielski:

 • Piosenka do nauki: