Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na styczeń 2019 r.

Tematyka:

1. Skok w Nowy Rok.
2. Wszędzie biało.
3. Babcia i Dziadek.
4. Zimowe zabawy.
5. Nasze ulubione baśnie.

Cele:

-Wdrażanie do właściwego ubierania się – zgodnego z porą roku.
-Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.
-Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
-Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
-Wdrażanie do bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie.
-Kształtowanie przywiązania do swojej rodziny, szczególnie do dziadków, obchodzenie ich święta.
-Poznanie obrazu graficznego cyfr 7,8.
-Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
-Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
-Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
-Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
-Wprowadzenie liter y, p, P ,b, B, b; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań z poznanych liter.
-Nauka piosenek i pląsów.
-Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
-Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.

Wiersz: „Dzień Dziadka”- W.Chotomska

Kto ci powie o dawnych latach
tych lat naoczny świadek.
Jak kraj nasz rośnie , jak ludzie rosną
opowie ci twój dziadek.
Otworzy serce , kieszeń otworzy ,
podsunie czekoladę.
Z twoich sukcesów zawsze się cieszy.
Kto? No wiadomo dziadek.
A jak coś spsocisz , a jak naknocisz
jak trzeba spytać o radę -
to kto za uszy wyciągnie z biedy ?
Wiadomo - zawsze dziadek!
Więc wnuki proszą , żeby w kwiaciarniach
kwiatków nie chować pod ladę.
Dziadek ma święto !
Kwiaty dla dziadka !
Wiwat , niech żyje dziadek !

Piosenka: „Zima Zła”- M.Konopnicka.

Hu! hu! ha! Nasza zima zła!
Szczypie w nosy, szczypie w uszy,
Mroźnym śniegiem w oczy prószy,
Wichrem w polu gna!
Nasza zima zła!
Hu! hu! ha! Nasza zima zła!
Płachta na niej długa, biała,
W ręku gałąź oszroniała,
A na plecach drwa…
Nasza zima zła!
Hu! hu! ha! Nasza zima zła!
A my jej się nie boimy,
Dalej śnieżkiem w plecy zimy,
Niech pamiątkę ma.
Nasza zima zła!