Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na październik 2018 r.

Tematyka:

1. W zdrowym ciele zdrowy duch.
2. Jesienią w parku
3. Jesienią w lesie
4. Przygotowania do zimy
5. Na starej fotografii

Cele:

-Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie, w trakcie spacerów.
-Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
-Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarza, pielęgniarki.
-Zachęcanie do spożywania surowych i przetworzonych owoców i warzyw.
-Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw i ich roli w codziennej diecie.
-Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
-Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
-Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.
-Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy.
-Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
-Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.
-Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – rozwijanie myślenia logicznego.
-Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.
-Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
-Poszerzanie słownika dzieci o nazwy dyscyplin sportowych, drzew.
-Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym.
-Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.
-Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami

Wiersz:

Stroje na różne pory roku
Autor: Bożena Forma

Kiedy latem na niebie
słońce jasno praży
w kąpielowym stroju
siedzę na plaży.
Kiedy mróz siarczysty
panuje na dworze
w czapce i szaliku
spacerować mogę.
Kiedy jesienią
deszcz ciągle pada
wtedy bardzo chętnie
kalosze zakładam.
Wiosną wyciągam
buty sportowe
w dresie po parku
pobiegać w nich mogę

Piosenka:

"Jarzynowy wóz”
I.Jechał, jechał wóz,
smaczne rzeczy wiózł,
tur, tur, tur, turkotał,
smaczne rzeczy wiózł.
II.Tu marchew czerwona,
kapusta zielona,
rzodkiewek różowe kuleczki,
w złocistym kolorze słonecznik.
Tur, Tur, tur, tur,
Tur, Tur, tur, tur,
Tur, Tur, tur, tur, tur
III.Jechał, jechał wóz,
smaczne rzeczy wiózł,
tur, tur, tur, turkotał,
smaczne rzeczy wiózł.
IV. Tu strąki fasoli
i bobu do woli,
szpinaku zielona tam góra,
i burak pąsowy jak burak.