Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc Maj 2018

Tematyka kompleksowa:

1.Książka – przyjacielem dzieci.
2.Wiosna na łące i w pasiece.
3.Z mamą tatą dzieci się nie nudzą

Cele:

- interesuje się książką jako źródło wiedzy
-rozpoznaje herb Kutna
-dostrzega piękno otaczającej przyrody
-poznaje zwierzęta z różnych środowisk naturalnych
-dzieci znają swoje prawa i obowiązki
- zna imiona rodziców, dostrzega rolę rodziców w życiu rodziny
- uważnie słucha opowiadania i odpowiada na pytania dotyczące jego treści
- szybko reaguje na sygnały słowne
- porównuje liczebności, używa liczebników głównych i porządkowych
- grupuje elementy wg kolorów, wielkości
- porównuje liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary
- rozumie określenia mniej, więcej, tyle samo, o jeden więcej, o jeden mniej
- potrafi skupić uwagę na wierszyku recytowanym przez nauczycielkę
- prawidłowo trzyma kredki, stara się dokładnie zapełniać kolorem, plasteliną, farbą kontur
- uczestniczy chętnie w proponowanych zajęciach
- przestrzega norm i zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas zajęć i zabaw w sali przedszkolnej, na
placu zabaw, poza terenem przedszkolnym.

Uczymy się piosenki:

 1.My rodzinę dobrą mamy,
Zawsze razem się trzymamy
I choć czasem czas nas goni
My – jak palce jednej dłoni
Ref. Mama, tata, siostra, brat
I ja –to mój mały świat
Dużo słońca , czasem grad-
To wesoły jest mój świat
2.Mama zawsze kocha czule
Ja do mamy się przytulę
Tata kocha, lecz inaczej
Uspokaja, kiedy płaczę
Ref Mama, tata, siostra, brat
3.Gdy napsocę i nabroję
Siedzę w kącie, bo się boję
Tata skarci, pożałuje
A mamusia pocałuje
Ref. Mama, tata, siostra, brat
4.Kiedy niema taty ,mamy
Wszyscy sobie pomagamy
I choć sprzątać nie ma komu
Jest wesoło w naszym domu
Ref. Mama ,tata, siostra, brat

Uczymy się wiersza:

W zielonych oczach matki
Świeci wiosenna łąka
Słońce na drzewach śpiewa
I budzi kwiaty w pąkach
W niebieskich oczach matki
Szepcze kwitnący strumień
Tak opowiadać bajki
To tylko mama umie
W błękitnych oczach
Pogodne niebo fruwa
Kiedy zasypiasz – matka
Jak gwiazda nad snem czuwa