url niezgodny z rzeczywistym dostepem Tego się uczymy - Przedszkole Miejskie nr 15

Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na styczeń 2019 r.

Tematyka kompleksowa:

1. Wszędzie biało.
2. Babcia i Dziadek.
3. Zimowe zabawy.
4. Spotkanie z bajką.

Cele (dziecko):

- Powtarza proste ćwiczenia artykulacyjne usprawniające aparat mowy: język, wargi, podniebienie miękkie, mięśnie twarzy;
- Poznaje zawody oraz potrzebne do pracy narzędzia i maszyny;
- Zaczyna klasyfikować zwierzęta do różnych grup, np. leśne;
- Podejmuje próby opowiedzenia, co było później, co było wcześniej na podstawie oglądanych historyjek obrazkowych oraz tekstów literackich
- Dostrzega charakterystyczne cechy przedmiotów, osób, zwierząt i innych obiektów oraz stara się je opisywać, używając poprawnych form związków wyrazowych
- Słucha i rozumie teksty czytane przez dorosłych
- Doświadcza rożnych sytuacji w liczeniu przedmiotów
- Potrafi porównać liczebność zbiorów i ustalić ich równoliczność
- Włącza się w rożne formy aktywności pobudzające zainteresowanie innym językiem nowożytnym i kulturą z nim związaną
- Rozwija i doskonali podstawowe cechy motoryczne: siłę, szybkość, wytrzymałość i koordynację ruchową
– Aktywnie, na miarę swoich możliwości uczestniczy w rożnych formach zajęć ruchowych organizowanych w sali

Wiersz "Moja Babcia " B. Forma

Jestem babci wnuczka mała,
moja babcia jest wspaniała.
Zna zabawy, wyliczanki
różne wiersze, zgadywanki.
Opowiada bajki, baśnie
nim kochana wnusia zaśnie.
Umie z klocków stawiać wieże,
dobrze gra na komputerze.
Zawsze zgrabnie piłkę łapie,
aż się na nią gapią gapie.
Zimą bierze mnie na narty.
Kocham babcię, to nie żarty!

Piosenka "Babcia od bajek, dziadek od zagadek"

1.Moja babcia i mój dziadek
   To wspaniali są dziadkowie
   Dziadek mnóstwo zna zagadek
   Babcia bajkę nam opowie.
Bo na świecie nie znajdziecie takich bajek i zagadek
jakie wnukom opowiada moja babcia i mój dziadek

2.Poprosimy nasza babcie
   Babciu z tajemniczą miną
   Opowiadaj naszą bajkę
   a za każdym razem inną
Bo na świecie nie znajdziecie takich bajek i zagadek
jakie wnukom opowiada moja babcia i mój dziadek

3.Posadzimy teraz dziadka
   na fotelu wiklinowym
   Dziadku powiedz nam zagadkę
   Całkiem nową prosto z głowy
Bo na świecie nie znajdziecie takich bajek i zagadek
jakie wnukom opowiada moja babcia i mój dziadek