url niezgodny z rzeczywistym dostepem Tego się uczymy - Przedszkole Miejskie nr 15

Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

Założenia dydaktyczno - wychowawcze na marzec 2019 r.

Tematyka kompleksowa:

1. Kiedy patrzę w niebo.
2. Czekamy na wiosnę.
3. Wszystko rośnie.
4. Wiosenne sprzątanie.

Cele (dziecko):

- Powtarza proste ćwiczenia artykulacyjne usprawniające aparat mowy: język, wargi, podniebienie miękkie, mięśnie twarzy;
- Podejmuje próby opowiedzenia, co było później, co było wcześniej na podstawie oglądanych historyjek obrazkowych oraz tekstów literackich
- Dostrzega charakterystyczne cechy przedmiotów, osób, zwierząt i innych obiektów oraz stara się je opisywać, używając poprawnych form związków wyrazowych
- Słucha i rozumie teksty czytane przez dorosłych
- Doświadcza rożnych sytuacji w liczeniu przedmiotów
- Potrafi porównać liczebność zbiorów i ustalić ich równoliczność
- Włącza się w rożne formy aktywności pobudzające zainteresowanie innym językiem nowożytnym i kulturą z nim związaną
- Rozwija i doskonali podstawowe cechy motoryczne: siłę, szybkość, wytrzymałość i koordynację ruchową
– Aktywnie, na miarę swoich możliwości uczestniczy w rożnych formach zajęć ruchowych organizowanych w sali

Wiersz „Nasze kwiaty” M. Konopnicka

Jeszcze śnieżek prószy,
Jeszcze chłodny ranek,
A już w cichym lesie
Zakwita sasanek.
A za nim przylaszczka
Wychyla się z pączka
I mleczem się żółtym
Złoci cała łączka.
I dłużej już dzionka,
I bliżej słoneczka….
A w polu się gwieździ
Biała stokroteczka.
A dalej fiołki,
Wskroś trawy, pod rosą,
W śnieżnych swych czareczkach
Woń przesłodką niosą.
A tuż ponad strugą,
Co wije się kręta,
Niezapominajka
Otwiera oczęta.
A w gaju, wśród liści,
W wilgotnej ustroni,
Konwalia bieluchna
W dzwoneczki swe dzwoni.

Piosenka „Polka Fasolka”

Co tam sadzi pan Jeremi?
Sadzi w polu fasolę
Po ziarenku bęc do ziemi
"Jaki taki plon zbiorę!"

Do re mi, fa so la
Fa so la si do
Do re mi, fa so la
Fa so la so fa

Już po tyce w górę pnie się
Wesolutka fasola
Pan Jeremi worek niesie:
"Hop, fasolo, do wora!"

Do re mi, fa so la
Fa so la si do
Do re mi, fa so la
Fa so la so fa

Prosi żonę pan Jeremi:
"Żono, łuskaj fasolę
I fasolę gotujże mi
Zanim wrócę na pole!"

Do re mi, fa so la
Fa so la si do
Do re mi, fa so la
Fa so la so fa enka „Polka Fasolka”