Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

 • Założenia dydaktyczno-wychowawcze na wrzesień 2019 r.

 •  Tematyka:

  1. To jestem ja.
  2. Moja grupa.
  3. Moja droga do przedszkola.
  4. Idzie jesień… przez las, park.

  Cele:

  - kształtowanie prawidłowych zachowań społecznych;
  - rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi;
  - reagowanie ustalonymi ruchami na podane sygnały;
  - rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
  - rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
  - rozwijanie orientacji przestrzennej;
  - rozwijanie umiejętności kontrolowania emocji;
  - rozwijanie sprawności fizycznej;
  - rozwijanie mowy;
  - rozwijanie sprawności manualnej.

  Wiersz do nauki:

 • „Porządek w naszej sali”
 • Piękna nasza sala,
  bardzo o nią dbamy
  i na swoje miejsca,
  wszystko odkładamy.

 • Klocki do koszyka,
  kredki są w pudełkach.
  Siedzą lalki, misie,
  równo na krzesełkach.

 • Bo przedszkolak zawsze
  o porządek dba.
  Swoje obowiązki
  bardzo dobrze zna.

  Piosenka do nauki:

 • „Jeżyk i liście”
 1. Szur, szur, szur, liści góra!
  Szur, szur, szur, coś tam szura.
  Ref.: Tupu – tap! Tupu – tap!
  Kolorowe liście łap!
 2. Czy Ty wiesz, co tam siedzi,
  Czarnym oczkiem dzieci śledzi?
  Ref: Tupu – tap! Tupu – tap!
  Kolorowe liście łap!
 3. Szur, szur, szur, jeżyk mały.
  Szur, szur, szur, w liściach cały.

  Język angielski:

 • Piosenka do nauki: