Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na październik 2018 r.

 • Tematyka kompleksowa

  1. Jesień daje nam owoce.
  2. Jesień daje nam warzywa.
  3. Dary jesieni.
  4. Grzyby.
  5. Deszczowa pogoda.

 • Cele (dziecko):

  - wzbogacenie słownictwa o nowe nazwy drzew owocowych: jabłoń, grusza, śliwa;
  - poznanie znaczenia jedzenia owoców i warzyw dla zdrowia;
  - wzbogacenie słownictwa o nazwy drzew liściastych: dąb, kasztanowiec, jarząb oraz poznanie ich owoców;
  - poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w lesie;
  - poszerzenie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt, roślin leśnych;
  - wzbogacenie słownictwa związanego z budową grzyba: kapelusz, nóżka;
  - wzbogacenie słownictwa o wyrazy określające wiatr i deszcz;
  - wdrażanie do rozumienia określeń: pień, gałęzie, liście, żołądź kasztan, korale jarzębiny, rząd, szereg, długi, krótki, taki sam;
  - rozumienie znaczenia kolorów chmur (zapowiedź pogody);
  - doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni: przed,w, obok, za, wysoko, nisko, wyżej, niżej, najwyżej, najniżej;
  - kształtowania umiejętności różnicowania kształtów: podłużne, okrągłe;
  - doskonalenie umiejętności liczenia, kształtowanie pojęcia liczb, porównywanie liczebności zbiorów i tworzenie zbiorów równolicznych;
  - kształtowanie umiejętności porządkowania zdarzeń w czasie z użyciem określeń czasowych: na początku, później, na koniec;
  - doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej, kształtowanie umiejętności odwzorowywania układu o powtarzającym się rytmie;
  - wdrażanie do posługiwania się pojęciami: duży- mały, długi- krótki, gruby- cienki, mniej, więcej, równo czyli tyle samo, borowik, las, grzyby marynowane i suszone, grzyby jadalne, grzyby trujące;
  - poznanie wieloznaczności wyrazu kurka;
  - kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi;
  - kształcenie umiejętności układania elementów w szeregu, dobierania w pary;
  - utrwalanie nazw i kolorów owoców i warzyw;
  - wdrażanie do posługiwania się pojęciami określającymi smak: kwaśne, niekwaśne;
  - poznanie jadalnych części roślin: łodyga, korzeń, liść;
  - usprawnianie narządów artykulacyjnych;
  - rozwijanie umiejętności lepienia z różnych mas plastycznych;
  - rozwijanie poczucia rytmu u dziecka;
  - rozwijanie wydolności oddechowej, wdrażanie do nabierania powietrza nosem i wypuszczania ustami, regulowanie siły i długości wydechu.

 • Wierszyk: „Uwaga! Uwaga! Mamy piękny stragan!”

 • Uwaga! Uwaga! Mamy piękny stragan!
  A na tym straganie- wszystko się dostanie!
  To z ogrodu plony.
  Jest groszek zielony!
  Pietruszka, marchewka! (…)
  (…) Cebule jak kule!
  Selery i pory!
  Marchew, pomidory! (…)
  (…) Heeej, chłopcy, dziewczynki!
  Jedzcie witaminki!

  Piosenka: „Grzybki”

 • 1.Kiedy w lesie pani Jesień
  chodzi w dal po dróżkach,
  małe grzybki rosną sobie
  na grzybowych nóżkach.
  Ref.: Kapelusik każdy ma.
  Tralala! Tralalala!
  W chowanego z nimi gra.
  Tralalalala!
  2. Już Monika do koszyka
  smaczne grzybki wkłada.
  Muchomory zostawiła,
  bo się ich nie jada.
  Ref.: Ma w koszyczku grzybki dwa.
  Tralala! Tralala!
  Braciszkowi jeden da.
  Tralalalala!