Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na maj 2019 r.

 • Tematyka kompleksowa

  1. Polska- moja ojczyzna.
  2. Zwierzęta z wiejskiego podwórka.
  3. Wiosna dookoła.
  4. Święto Mamy i Taty.

 • Cele (dziecko):

  - wzbogacenie słownictwa o nazwy budynków: dom jednorodzinny, blok czteropiętrowy, wieżowiec,
  - rozumienie wyrażenia dom rodzinny, adres,
  - rozumienia określeń najwyższy, najniższy,
  - rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
  - zapoznanie z pracą listonosza,
  - kształtowanie poczucia tożsamości narodowej,
  - rozumienie znaczenia wyrazów i wyrażenia: Polska, Polak, język polski,
  - poznanie symboli narodowych: godła i flagi Polski, oraz zapoznanie z polską sztuką ludową,
  - doskonalenie umiejętności nazywania zwierząt wiejskich i ich dzieci, rozpoznawanie ich odgłosów i poznanie ich przysmaków,
  - wdrażanie do posługiwania się pojęciami: nad, pod,
  - rozumienie znaczenia spożywania nabiału dla zdrowia,
  - doskonalenie umiejętności używania określeń czasowych: na początku, potem, na końcu,
  - rozumienia znaczenia wyrazu ul, poznanie roli pszczół w przyrodzie,
  - poszerzanie wiedzy przyrodniczej, posługiwanie się nazwami drzew owocowych: wiśnia, czereśnia, śliwa,
  - doskonalenie umiejętności posługiwania się nazwami pór roku oraz dostrzeganie zmian jakie w nich zachodzą,
  - poznanie zwierząt i roślin żyjących na łąkach,
  - rozwijanie umiejętności posługiwania się nazwami dni tygodnia oraz dostrzeganie ich stałego następstwa,
  - doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami: wyżej, niżej,
  - rozwijanie spostrzegawczości słuchowej, rozpoznawanie odgłosów, np. pszczoła, komar, żaba, bocian, itp.,
  - doskonalenie umiejętności poprawnego nazywania członków rodziny, określanie stopnia pokrewieństwa,
  - doskonalenie umiejętności liczenia oraz porównywania liczebności zbiorów,
  - wdrażanie do uważnego słuchania utworu,
  - kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie,
  - doskonalenie koordynacji wzrokowo- słuchowej, sprawności manualnej,
  - kształtowanie umiejętności wyrażania, odbierania i rozumienia treści przekazywanych przez niewerbalne środki wyrazu: ruch ciała, gest,
  - doskonalenie narządów artykulacyjnych, usprawnianie warg, języka, policzków, ćwiczenia pionizujące język, ćwiczenia podparcia oddechowego,
  - rozwijanie poczucia rytmu oraz kształtowanie umiejętności wyrażania emocji w formie plastycznej. 

 • Wierszyk: „Wiersz o fladze” M. Przewoźniak

 • W godle Polski Biały Orzeł
  Błyszczy na czerwonej tarczy.
  Barwy te rozpoznać możesz,
  Gdy na polską flagę patrzysz.
  Biel na górze.
  W dole czerwień.
  Biel uczciwość w sobie kryje.
  A czerwone jest jak serce,
  Które dla ojczyzny bije.

 • Piosenka: „Mnóstwo śmiechu, mnóstwo krzyku” 
  sł. A. Frączek muz.A.M. Huszcza

 • 1. Przez podwórko, przez podwórko
  drepcze rudy kogut z kurką,
  pies się ściga z kotem w łatki,
  koza z owcą depczą bratki.
  Ref.: Mnóstwo śmiechu,
  Mnóstwo krzyku!
  Ko, ko, ko, ko, kukuryku!
  Hau, hau, hau
  oraz gdak,
  miau, miau, miau
  oraz kwak.
  2. Przez podwórko, przez podwórko
  kroczy czarna krowa z córką,
  źrebak goni własny ogon...
  Bez ustanku brykać mogą!
  Ref.: Mnóstwo śmiechu...