Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na styczeń 2019 r.

 • Tematyka kompleksowa

  1. Zimowe zabawy.
  2. Zimą pomagamy ptakom.
  3. Nasi dziadkowie.
  4. Już wiele umiem.

 • Cele (dziecko):

  - poznawanie i doświadczanie zmian zachodzących w otoczeniu wraz z nadejściem zimy,
  - wskazanie właściwych i bezpiecznych zachowań podczas zimowych zabaw,
  - zapoznanie z różnego rodzaju zabawami zimowymi na śniegu i lodzie,
  - poznawanie właściwości śniegu i lodu poprzez uczestnictwo w zabawach badawczych,
  - wzbogacanie słownika czynnego i biernego poprzez poznawanie określeń związanych z nazywaniem pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy,
  - rozumienie konieczności dostosowania ubioru do temperatury i pory roku,
  - uczenie się słuchania i rozumienia krótkich utworów literackich(wiersze, bajki, opowiadania), wdrażanie do skupienia uwagi dowolnej na tekście mówionym,
  - stwarzanie okazji do kontaktów rodzin z przedszkolem, wzmacnianie więzi z dziadkami,
  - nabywanie umiejętności wypowiadania własnych myśli w kontaktach indywidualnych i zespołowych,
  - poznawanie sposobów pomocy osobom starszym,
  - kształtowanie postawy szacunku oraz kulturalnego sposobu zwracania się do osób starszych,
  - inscenizowanie utworów wokalnych i instrumentalnych, słuchanie piosenek, próby śpiewania,
  - rozwijanie prawidłowej reakcji na zmianę rytmu : głośne i ciche dźwięki, niskie i wysokie, wolne i szybkie,
  - rozwijanie sprawności ruchowej : ćwiczenia i zabawy z zastosowaniem elementu rzutu, celowania
  - opanowywanie i utrwalanie poprawnego trzymania narzędzia malarskiego,
  - kształtowanie pojęcia liczby, przeliczanie w zakresie możliwości dziecka, utrwalanie pojęcia „para”, dopełnianie zbiorów,
  - określanie położenia przedmiotów w przestrzeni (nad pod, obok, za niżej, wyżej).

 • Wierszyk: „Śnieg"

 • Przez styczniową nockę całą
  dużo śniegu napadało
  To uciecha jest dla dzieci
  Patrzcie- z nieba puszek leci

  Zabierzemy łyżwy, sanki
  ulepimy dwa bałwanki
  koleżanki z koleżkami
  będą rzucać się śnieżkami

  Piosenka: "Dziadkowe bajeczki"

 • I. Gdy za oknem zima
  gdy śnieg biały pada
  dziadek siada przy kominku
  bajki opowiada (2x)
  Ref: la, la, la, la, la
  bajki opowiada (2x)
  II. O Królewnie Śnieżce
  i o kocie w butach
  który mieszkał dawno temu
  gdzieś na Bergamutach (2x)
  Ref. : la, la, la, la, la
  bajki opowiada (2x)
  III. O dzielnym szewczyku
  Jasiu i Małgosi
  opowiada dziadek bajki
  kiedy wnuczka prosi (2x)
  Ref. : la, la, la, la, la

 • Język angielski

 • Tom and Keri – poziom A:
  Five cakes, Numbers 1-5,
  Zwroty: Hello, What’s your name ?, Can you help us , please.
  Zabawa dydaktyczna „Chinese whisper”