Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na marzec 2019 r.

 • Tematyka kompleksowa

  1. Zielony kącik w przedszkolu.
  2. Pani kucharka.
  3. Znamy różne sklepy.
  4. Przedwiośnie.

 • Cele (dziecko):

  - zauważa zmiany występujące w przyrodzie związane z daną porą roku,
  - rozpoznaje zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku: świeci słońce, pada deszcz, wieje wiatr,
  - obserwuje wzrost roślin w kąciku przyrody, np. szczypiorku z cebuli,
  - uczy się skupiać słuchowo na różnych rodzajach dźwięku, w tym na dźwiękach mowy ludzkiej podczas słuchania czytanych tekstów, np. rymowanek, krótkich opowiadań wspartych obrazkami,
  - obserwuje przyrodę podczas wycieczek do parku, lasu i wyjść do ogrodu,
  - poznaje zawód ekspedientki, kucharki,
  - dostrzega zmiany w przyrodzie związane z określoną porą roku: wiosna – zieleni się otoczenie,
  - uczy się płynnego wypowiadania się na podstawie ilustracji, historyjek obrazkowych, tekstów,
  - poznaje podstawowe czynniki niezbędne do wzrostu roślin: woda, powietrze, gleba, słońce,
  - naśladuje i stara się wykonywać różne formy ruchu w zabawach rytmicznych i tanecznych: bieg, marsz, podskoki, będące ilustracją do melodii lub treści piosenki,
  - stara się reagować właściwie na ustalone sygnały dźwiękowe i polecenia: ustawia się w kręgu, w rzędzie, w szeregu, wykonuje proste ruchy taneczne (klaskanie, tupanie, obroty),
  - doświadcza różnych rodzajów dźwięku i próbuje je różnicować: odgłosy sprzętów, natury, ulicy, brzmienie instrumentów,
  - rozpoznaje i próbuje odtwarzać ruchem, gestem i śpiewem melodię i rytm piosenki,
  - uczy się tworzyć różne kompozycje z gotowych elementów i różnych materiałów, np. podartych papierów,
  - poznaje różne narzędzia i przybory plastyczne, ich przeznaczenie, bezpieczne i higieniczne używanie, właściwe trzymanie,
  - poznaje podstawowe barwy, próbuje bawić się barwami,
  - porządkuje i tworzy zbiory (przedmiotów, obiektów, figur) według określonej jednej lub dwóch cech, np. wielkości, koloru, kształtu: podejmuje próby określania cech wspólnych zgrupowanych przedmiotów,
  - uczy się stosować pojęcia: ciężki i lekki,
  - liczy w zakresie dostępnym dla siebie,
  - uczy się rozpoznawać i nazywać figury geometryczne: trójkąt, kwadrat, prostokąt,
  - próbuje stosować pojęcia określające położenie przedmiotów i kierunków w przestrzeni.

 • Wierszyk: „W marcu” I. Suchorzewska

 • „Raz śnieg pada, a raz deszczyk,
  Na jeziorze już lód trzeszczy.
  Błękit nieba lśni w kałuży,
  Bałwan w słońcu oczy mruży.
  Koniec zimy – przerwa, dzwonek.
  To nie dzwonek – to skowronek.”

 • Język angielski: "The sun".

 •