Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj 2018r.

Tematyka kompleksowa:

1. Mieszkam w Polsce
2. Z naturą za pan brat!
3. Pojazdy
4. Dzień Mamy i Taty.

Zadania do realizacji :

- ćwiczenie umiejętności posługiwania się nazwami pomieszczeń domowych oraz znajdujących się tam sprzętów
- wzbogacenie słownictwa o nazwy rodzajów budynków mieszkalnych: dom jednorodzinny, blok
- rozwijanie umiejętności posługiwania się określeniami: wysoki, niski
- wdrażanie umiejętności posługiwania się nazwą własnej ulicy oraz miejscowości
- poznanie podstawowych symboli narodowych: godło, flaga
- kształtowanie poczucia przynależności narodowej
- rozwijanie orientacji przestrzennej względem przedmiotu i używanie określeń: obok, na nad, pod, przed, w ,za, z przodu, z tyłu, wewnątrz, na zewnątrz, najwyżej, najniżej
- kształtowanie umiejętności porównywania przedmiotów względem ilości i określonych cech z użyciem sformułowań: tyle samo, takie same
- wzbogacenie słownictwa o nazwę drzewa owocowego: jabłoń
- kształtowanie umiejętności obserwacyjnych poprzez zauważanie podstawowych zmian zachodzących wiosną w przyrodzie
- wzbogacenie słownictwa o nazwy samochodów ratowniczych: karetka pogotowia, wóz strażacki, radiowóz policyjny, oraz innych poruszających się po drogach: samochód ciężarowy
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania nazw pojazdów lądowych, wodnych, powietrznych
- stwarzanie okazji do aktywnego spędzania czasu wolnego, poznanie nowego zawodu zajmującego się zdrowym stylem życia: trener personalny
- nabywanie informacji o bezpieczeństwie podczas wykonywania określonych ćwiczeń
- rozumienie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka, przynależności do niej
- kształtowanie umiejętności posługiwania się nawami czynności wykonywanymi podczas porządków w domu: odkurza, pierze, wierci, stuka, zmywa; zachęcanie dzieci do pomagania domownikom
- wzbogacenie słownika o nazwy potraw, ubrań, produktów spożywczych, zabawek
- kształtowanie narządów artykulacyjnych usprawniające aparat mowy, wdrażanie do zachowywania prawidłowego toru oddechowego,, kontrolowanie siły wydechu
- rozwijanie małej motoryki poprzez ćwiczenia manualne
- kształtowanie poczucia rytmu oraz doskonalenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej
- rozwijanie wrażliwości słuchowej poprzez rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez różne zwierzęta
- kształtowanie kulturalnej postawy względem pracowników przedszkola i osób odwiedzających
- inscenizowanie utworów wokalnych i instrumentalnych, słuchanie piosenek, próby śpiewania
- rozwijanie sprawności ruchowej: ćwiczenia i zabawy z elementem czworakowania, rzutu, skoku
- ćwiczenie nawyku odkładania zabawek na swoje miejsce

Piosenka: „Przyszła wiosna do niedźwiedzia”

1.Przyszła wiosna do niedźwiedzia:
   zbudź się, misiu, zbudź.
   Pogłaskała słonkiem,
   dzyń, dzyń leśnym dzwonkiem,
   zbudź się, misiu, zbudź się, misiu
   - a on śpi i już.
2.Przyszła wiosna do niedźwiedzia:
   zbudź się, misiu, zbudź.
   Burzą grała, grzmiała,
   gromem zahuczała,
   zbudź się, misiu, zbudź się, misiu
   - a on śpi i już.
3. Nadleciała pszczółka mała:
    zbudź się, misiu, zbudź.
    Bzyku bzyk do ucha,
    widział kto leniucha?!
    Ledwie pszczółka bzyk, bzyknęła,
    niedźwiedź krzyknął, miód!

  Wierszyk: „Katechizm polskiego dziecka” (fragm.)

- Kto ty jesteś?
- Polak mały!
- Jaki znak twój?
- Orzeł biały!
- Gdzie ty mieszkasz?
- Między swymi!
- W jakim kraju
- W polskiej ziemi! (...)

Język angielski

Zabawy z Ring Ringiem:
- Wprowadzenie wyrazów i zwrotów, oraz utrwalenie:
green, yellow, red, orange, pear, banana good morning, birthday, happy birthday, It is time to come and play!

- Nauka piosenek:
„Tick Tock”, „”It's time to get up!”, „Birthday”, „Bananas”

- Zabawy dydaktyczne:
„What is in my basket”, „It's time to...”

Tematyka realizowana według pięciu aktywności: film, piosenka, zabawa, zadanie, powtórzenie.