Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

 • Założenia dydaktyczno-wychowawcze na wrzesień 2019 r.

 Tematyka:

 1. Przedszkolakiem fajnie być!
 2. Do widzenia wakacje!
 3. Kutno - moje miasto.
 4.  Ja, ty i środowisko.

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • integrowanie się z grupą rówieśniczą;
 • poznanie topografii przedszkola;
 • ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu;
 • poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw;
 • poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego;
 • poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe;
 • poznanie numerów alarmowych do tych instytucji;
 • poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała;
 • poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat;
 • kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci;
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy;
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych;
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich;
 • kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów;
 • nauka piosenek i pląsów;
 • wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wiersz do nauki:

"Okienka i okna"
Ewa Bełczewska

„Każdy Tomek ma swój domek”
każdy domek okna swoje.
- Moje okna są malutkie,
Kwadratowe i czyściutkie.
Na osiedlach domów wiele,
Dużo ludzi – jest weselej.
Wszystkie domy okna mają
I na siebie spoglądają.
A w tych domach okna różne,
Kwadratowe i podłużne.
Okna duże, okna małe,
Ale wszystkie doskonałe.
Tu są koła, tam trójkąty,
Dalej jeszcze prostokąty.
Dobrze popatrz, znajdź owalne,
W małych domach to normalne.
W wielkich miastach, w centrum samym,
Domy do chmur dosięgają.
Czarny obok błękitnego
To drapacze chmur, kolego.
A w nich okna jak lusterka,
Księżyc nocą na nie zerka.

Piosenka do nauki:

"Przedszkolakiem fajnie być!"

„Każdy Tomek ma swój domek”
każdy domek okna swoje.
- Moje okna są malutkie,
Kwadratowe i czyściutkie.
Na osiedlach domów wiele,
Dużo ludzi – jest weselej.
Wszystkie domy okna mają
I na siebie spoglądają.
A w tych domach okna różne,
Kwadratowe i podłużne.
Okna duże, okna małe,
Ale wszystkie doskonałe.
Tu są koła, tam trójkąty,
Dalej jeszcze prostokąty.
Dobrze popatrz, znajdź owalne,
W małych domach to normalne.
W wielkich miastach, w centrum samym,
Domy do chmur dosięgają.
Czarny obok błękitnego
To drapacze chmur, kolego.
A w nich okna jak lusterka,
Księżyc nocą na nie zerka.

Język angielski:

Piosenka do nauki: