Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na październik 2018 r.

Tematyka kompleksowa:

1. Dary jesieni na talerzu.
2. W zdrowym ciele zdrowy duch.
3. Jesienią w parku.
4. Jesienią w lesie.
5. Przygotowania do zimy.

Cele(dziecko):

-opisuje prosty obrazek
-próbuje samodzielnie układać zagadki słowne
-Rozumie pojęcia: zdrowie, park, las, skarby jesieni, jesienne przetwory.
-Recytuje z pamięci wiersze dotyczące parku i lasu jesienią.
-Dokonuje analizy i syntezy prostych wyrazów.
-Uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych.
-Dokonuje porównania wyglądu parku i lasu jesienią oraz w innych porach roku.
-Wymienia i wskazuje części lasu.
-Dostrzega i podaje nazwy zmian zachodzących jesienią w przyrodzie.
-Różnicuje drzewa liściaste i iglaste.
-Podaje nazwy niektórych gatunków drzew i ich owoców; zna niektóre gatunki grzybów.
-Wymienia podobieństwa i różnice pomiędzy dwoma przedmiotami.
-Klasyfikuje przedmioty ze względu na jedną cechę. Dokonuje uogólnienia sklasyfikowanych przedmiotów (dary sadu, dary lasu).
-Wyodrębnia pojęcia przeciwstawne.
-Wychwytuje powtarzające się sekwencje i kontynuuje rytm dwu-, trzyelementowy.
-Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie.
-Obrazuje liczebność zbioru za pomocą zbiorów zastępczych; tworzy zbiory równoliczne.
-Rysuje i maluje na dowolny temat.
-Komponuje makietę lasu.
-Doskonali sprawność motoryczną (szybkość, siłę, skoczność), umiejętność rzutu do celu i umiejętność współpracy w grupie podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.
-Właściwie reaguje na umówione wcześniej sygnały wzrokowe i dźwiękowe w zabawach ruchowych.

Piosenka : ,,Ogórek wąsaty"

I.Wesoło jesienią w ogródku na grządce,
Tu ruda marchewka tam strączek,
Tu dynia jak słońce, tam główka sałaty,
A w kącie ogórek wąsaty.
Ref.:
Ogórek, ogórek, ogórek,
Zielony ma garniturek,
I czapkę i sandały,
Zielony, zielony jest cały.
II.Czasami jesienią na grządkę w ogrodzie,
Deszczowa pogoda przychodzi,
Parasol ma w ręku, konewkę ma z chmur,
I deszczem podlewa ogórki.

Wiersz do nauki:

"Kolorowy bukiet" B. Lewandowska
Do parku przyszły z przedszkola dzieci,
chcą zrobić z liści barwny bukiecik.
Pod dębem leżą brązowe liście.
Liście pod wierzbą błyszczą srebrzyście.
Listki czerwone, jak malowane,
Leżą pod klonem i pod kasztanem.
Serduszka złote spadają z brzozy.
Jaś ma ochotę w bukiet je włożyć.
Gdy ten bukiecik stanie na stole,
Ozdobi dzieciom całe przedszkole!