Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na Marzec 2019 r.

Tematyka kompleksowa:

1. W marcu jak w garncu.
2. Wszystko rośnie.
3. Pracowita wiosna.
4. Chronimy nasze środowisko

Cele(dziecko):

• podaje wyrazy rozpoczynające się określoną sylabą
• podaje wyrazy rozpoczynające się określoną sylabą
• obserwuje przyrodę i dostrzega zachodzące w niej zmiany
• zapamiętuje nazwy dni tygodnia i próbuje je odtwarzać, zachowując prawidłową kolejność
• za pomocą prostych symboli potrafi określić pogodę (słońce, chmura, wiatr, deszcz, śnieg)
• rozpoznaje (słuchowo) i odróżnia dźwięki różnych zjawisk akustycznych w przyrodzie i otoczeniu
• stara się zapamiętać i śpiewa w grupie poznane piosenki
• stosuje się do zasad, które zapewniają bezpieczeństwo i porządek podczas różnych form zajęć ruchowych
• zaczyna różnicować pojęcia w celu precyzyjnego określenia ciężaru obiektów, np. cięższy, lżejszy
• liczy przedmioty w zakresie stosownym do swoich możliwości
• wie, jak może chronić środowisko: oszczędzać wodę i energię, segregować odpady
• poznaje podstawowe zasady poszanowania przyrody: wyrzuca śmieci do przeznaczonych do tego pojemników
• Próbuje coraz dokładniej planować swoje czynności podczas działań plastycznych, wie i stosuje się do wskazówek nauczyciela, jak należy wykorzystywać płaszczyznę lub przestrzeń w swojej pracy lub w pracy grupowej

Piosenka : "Marcowe żaby"

1.Już wiosna na polach sadzi krokusy,
Zając siedzi pod sosną, marzną mu uszy.
Ref.: A żaby rechu – rech, żaby się cieszą,
Że ten marzec rechu – rech wszystko pomieszał.
Raz słońce, a raz deszcz, idzie wiosna a tu śnieg.
Bo w marcu jak w garncu rechu – rech żabi śmiech.
2. A deszczem umyte drzewa są czyste,
Na gałązkach już rosną kotki puszyste.
Ref.: A żaby..
3. Na łące bociany głośno klekocą.
Rankiem słońce przygrzewa, mróz mrozi nocą.
Ref.: A żaby...

Wiersz do nauki: "Nasze kwiaty" M. Konopnicka

Jeszcze śnieżek prószy,
Jeszcze chłodny ranek,
A już w cichym lesie
Zakwita sasanek.
A za nim przylaszczka
Wychyla się z pączka,
I mleczem się żółtym
Złoci cała łączka.
I dłużej już dzionka
I bliżej słoneczka…
A w polu się gwieździ
Biała stokroteczka