Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Otrzymaliśmy certyfikat

Nasze przedszkole przystąpiło w styczniu 2015 r. do konkursu "Przedszkole Talentów". Celem udziału w programie było rozwijanie potencjału dzieci, ich zainteresowań i talentów. Przedszkole przystępując do konkursu przyjęło zadania, których wykonanie było oceniane przez jury w skali 1-10. Warunkiem otrzymania tytułu i dyplomu "Przedszkola Talentów " było uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzili przedstawiciele organizatora konkursu, którym jest Studium Prawa Europejskiego.
Dzięki realizacji zadań przedszkole otrzymało certyfikat ,,Przedszkole talentów''.