Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Miejskiego Nr 15 "Bajka" w Kutnie odbywać się będzie w dniach 14.05.2018 r. do 18.05.2018 r.
Wnioski o przyjęcie kandydata do przedszkola dostępne są w sekretariacie lub na stronie internetowej.
Wnioski o przyjęcie kandydata do przedszkola prosimy składać w sekretariacie przedszkola w godz.7:30-15:30.

Wniosek o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola na rok szkolny 2018/2019.

Komunikat Dyrektora o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019.

Zarządzenie Nr 12/2018 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 26.01.2018 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli miejskich oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których Miasto Kutno jest organem prowadzącym.

Uchwała Nr XXXVI/366/17 RADY MIASTA KUTNO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których Miasto Kutno jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

UCHWAŁA NR XXXVIII/374/17 RADY MIASTA KUTNO z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/366/17 Rady Miasta Kutno w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których Miasto Kutno jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

Oświadczenie o zatrudnieniu.

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka miejskiego.

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu w minionym roku szkolnym do innego przedszkola lub żłobka miejskiego.

Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 15 "Bajka" w Kutnie w bieżącym roku szkolnym proszeni są o wypełnienie deklaracji pozostania dziecka w przedszkolu i złożenie jej w terminie od 12.02.2018 r. do 20.02.2018 r. w sekretariacie przedszkola.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Witamy w naszej „Bajce”!

Oferta Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie

Zapewniamy:

 • Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną otwartą na potrzeby dziecka.
 • Nowoczesne metody, sprawdzone formy pracy z dziećmi.
 • Opiekę specjalistyczną (psycholog, logopeda).
 • Życzliwą i miłą atmosferę.

Dzieciom:

 • Ładne, estetyczne, bogato wyposażone sale zabaw, duży i bezpieczny ogród.
 • Smaczne posiłki zgodne z zasadami zdrowego żywienia.
 • Interesujące i różnorodne zajęcia edukacyjne i zabawy.
 • Liczne imprezy, uroczystości przedszkolne, wyjścia i spotkania z ciekawymi ludźmi.
 • Udział dzieci w konkursach, w przeglądach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych na terenie miasta, w województwie i w kraju.
 • Rzetelne przygotowanie dziecka do nauki w szkole.
 • Zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb dziecka.
 • Możliwość udziału w spotkaniach i zabawach integracyjnych dla nowych przedszkolaków i ich rodziców.

Rodzicom:

 • Możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola oraz podejmowania różnorodnych działań na rzecz dzieci i placówki.
 • Bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dziecka.
 • Pomoc i wsparcie w działaniach wychowawczych.
 • Zajęcia i zabawy integracyjne z udziałem rodziców.
 • Warsztaty z psychologiem.

Co jest dla nas ważne?

 • Każde dziecko traktujemy podmiotowo, indywidualizujemy pracę z dziećmi uwzględniając ich potrzeby, zainteresowania i możliwości.
 • Stwarzamy wychowankom warunki do ich wszechstronnego rozwoju na miarę potrzeb i możliwości.
 • Zachęcamy do kreatywności we wszystkich dziedzinach aktywności.
 • Ukazujemy piękno przyrody i uczymy dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych.
 • Kształtujemy postawy akceptowane społecznie.
 • Uczymy dzieci rozróżniania podstawowych wartości - dobra, miłości, przyjaźni.
 • Zapewniamy wychowankom bezpieczne warunki pobytu, funkcjonalne i estetyczne pomieszczenia oraz bogatą bazę pomocy dydaktycznych i zabawek.
 • Rozwijamy dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą.
 • Wdrażamy do samodzielności, dbania o ład i porządek.

Organizujemy zajęcia dodatkowe:

 • Nauka języka angielskiego w każdej grupie wiekowej (w grupie I, II i III realizowana według innowacji pedagogicznej „Dwujęzyczne dzieci - nauka języka angielskiego przez zabawę”).
 • Gimnastyka korekcyjna.
 • Logopedia.
 • Rytmika.
 • Zajęcia z psychologiem.
 • Nasze origami.
 • Religia.
 • „Dziecięce łamigłówki matematyczne”.

Zajęcia realizowane w ramach grantów oświatowych „Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga":

 • „Matematyka dla smyka kształtami Numicon”,
 • „Kutno moja mała ojczyzna”,
 • „Mały ekolog”,
 • „Mali aktorzy poznają bajki”,
 • „Bajkowe przedszkolaki badają świat”
 • „Mali kucharze" -przedszkolna przygoda z gotowaniem (grant będzie realizowany w trakcie ferii zimowych).