url niezgodny z rzeczywistym dostepem Wycieczka do Raciborowa w ramach realizacji programu edukacji ekologicznej Czyste powietrze - Przedszkole Miejskie nr 15

Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Wycieczka do Raciborowa w ramach realizacji programu edukacji ekologicznej Czyste powietrze

Piątek (18.05.2018 r.) dla przedszkolaków z grup III, V i VII był dniem pełnym wrażeń. Dzieci oraz nauczycielki, zaraz po śniadaniu wyjechały autokarem na wycieczkę do lasu w Raciborowie.
Las jest bogatym źródłem poznania świata przyrodniczego. Dzieciom w wieku przedszkolnym należy stwarzać okazje do poznawania środowiska przyrodniczego w toku różnorodnych form aktywności. I właśnie temu miała służyć zorganizowana przez nasze przedszkole w ramach realizacji programu edukacji ekologicznej „Czyste powietrze” wycieczka do lasu. Na leśnej ścieżce edukacyjnej, która znajduje się w Leśnictwie Raciborów obok jednego z większych kompleksów leśnych Raciborów – Głogowiec, około 6 kilometrów od Kutna. Ścieżka edukacyjna w Raciborowie jest o tematyce przyrodniczo-leśnej, na której ustawione są tablice na temat gospodarki leśnej, łowieckiej, użytkowania ubocznego lasu, ustawiona jest również tablica historyczna przy starym, okazałym i historycznym dębie, przy którym to jeden z powstańców styczniowych modląc się do Matki Boskiej Głogowieckiej został ocalony przed wojskiem carskim. Ścieżka rozpoczyna się nieopodal leśniczówki a kończy przy szkółce leśnej. Trasa ścieżki ma kształt pętli, a jej długość wynosi 1,70 km.
Na miejscu przedszkolaki wybrały się na spacer po ścieżce z panią leśnik. Na początku poznaliśmy zasady zachowania się w lesie. Przedszkolaki wykazały się świetną znajomością zasad ochrony przyrody, doskonale wiedzą, że należy ją chronić i że w lesie nie wolno: zostawiać śmieci, rozpalać ognisk, płoszyć zwierząt, hałasować, spuszczać psa ze smyczy. Podczas spaceru przypomnieliśmy sobie jakie zwierzęta mieszkają w lesie. Oglądaliśmy i wąchaliśmy drewno ścięte z drzew liściastych i iglastych. Pani leśnik pokazała nam korę oraz opowiedziała jak istotne informacje o drzewie można z niej wyczytać. Przedszkolaki miały okazję podziwiać poszczególne gatunki drzew. Dowiedziały się dlaczego w lesie są sadzone również pojedyncze drzewa owocowe. Znaleźliśmy także budki lęgowe dla ptaków. Rozmawialiśmy o tym, ile czasu potrzeba, aby uległy rozkładowi niektóre odpady. 
Ta wycieczka to obserwacja naturalnego świata roślin, zwierząt, oraz wspaniałe przeżycia dla przedszkolaków. Dzieci poznawały przyrodę patrząc, słuchając i dotykając. Obserwowały las, który kryje w sobie wiele ciekawych tajemnic. Poznały różnorodność szaty roślinnej lasu. Pani leśnik pokazała i opowiedziała o niektórych ziołach. A także rozmawialiśmy o grzybach jadalnych i niejadalnych. Dzieci słuchały odgłosów lasu. Otaczająca przyroda i wspaniałe krajobrazy wzbudziły w dzieciach zachwyt. Możliwość bezpośredniego kontaktu z nią dostarczyła im wielu wspaniałych przeżyć i wzbudziła ogromną radość. Była to dobra okazja do rozbudzenia zainteresowań otaczającą przyrodą, wzbogacenia wiedzy oraz kształtowania postaw proekologicznych u tak małych dzieci. Przedszkolaki zrozumiały znaczenie lasu dla ludzi i zwierząt. Doświadczyły, że las to źródło świeżego powietrza. Najmłodsi spędzili miło czas na świeżym, zdrowym powietrzu w otoczeniu pięknej, malowniczej przyrody leśnej.
Po edukacyjnym spacerze sprawdzaliśmy czystość powietrza za pomocą zestawu do badania czystości powietrza.