Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na Czerwiec 2019 r.

Tematyka:

1. Dzień Dziecka.
2. Wakacje tuż,tuż.
3. Żegnaj przedszkole

Cele:

• Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli (liter, cyfr) według wzoru i z pamięci.
• Czytanie prostych wyrazów i zdań.
• Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.
• Wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią.
• Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi.
• Uświadamianie, że wszyscy mają równe prawa.
• Zwracanie uwagi na nierówności ekonomiczne panujące pomiędzy ludźmi i zwracanie uwagi, że nie należy się chwalić tym, co się posiada.
• Rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski.
• Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.
• Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych.
• Rozwijanie zainteresowania szkołą jako nowym środowiskiem; umożliwienie poznania i zaaklimatyzowania się w nowym środowisku.
• Zachęcanie do zastanawiania się nad tym, co może dziecko spotkać w szkole; tworzenie pozytywnego obrazu szkoły.

Wiersz: „Mam prawo do ..." (autor Jarosław Poloczek): 

Mam prawo do bycia, do życia, do chcenia. Mam prawo do miłości, radości, tworzenia. Mam prawo do nauki, wiedzy i wiary. Mam prawo do marzeń, do snu i zabawy. Mam prawo do chleba, ubrania, pokoju. Mam prawo do gniewu i złego nastroju. To wszystko jest takie poważne, dorosłe, powiem to jak dziecko, zwyczajnie, najprościej. Chcę się bawić w piaskownicy, dom zbudować dla dżdżownicy. Z kolegami w piłkę grać i niczego się nie bać. Latem lizać zimne lody, stać na deszczu dla ochłody. Chcę na łące zrywać kwiaty i przytulać się do taty. Zimą toczyć śnieżne kule i się z mamą pieścić czule. Chcę by mi czytano bajkę o kocie, co palił fajkę. Chcę też domek mieć na drzewie i co jeszcze chcę mieć, nie wiem. Ale jedno wiem na pewno, to CHCĘ MIEĆ: PRAWO DO GODNEGO ŻYCIA,

Piosenka:„Złap lato za rękę”

W górze bursztynowe słońce,
W dolinie skrzy się chłodny cień
Motyl spieszy by na łące
Móc z latem spędzić dzień
Ref: Złap lato za rękę, zaśpiewaj piosenkę,
I słońca nie będzie nam brak
Nie kryją słowiki, talentu przed nikim
I tysiąc kolorów ma świat
Trzymać ciepły wiatr na dłoni,
słuchać o czym szepce wiatr.
Gra na skrzypcach polny konik,
Znów lato woła nas.