Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie


Model absolwenta

Model absolwenta

Absolwent Przedszkola Miejskiego nr 15 "Bajka" w Kutnie:

 • • jest kreatywny oraz otwarty na otaczający go świat i ludzi.
 • • radzi sobie w różnych sytuacjach.
 • • osiąga dobre wyniki na miarę swoich możliwości.
 • • potrafi samodzielnie podejmować działania i współdziałać w zespole.
 • • dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.
 • • potrafi nawiązać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi.
 • • szanuje siebie i jest wrażliwy na innych.
 • • wykazuje zainteresowanie książką jako źródłem wiedzy i relaksu.
 • • nie obawia się występować publicznie, prezentować grupę, przedszkole w teatrzykach, konkursach, przeglądach.
 • • uczy się porozumiewać w języku angielskim.
 • • rozumie, zna kulturę i dziedzictwo własnego regionu, zna podstawowe informacje o własnym kraju, poznaje kulturę innych narodów.
 • • rozumie i stosuje zasady zdrowego odżywiania.
 • • preferuje aktywny tryb życia.
  Zobacz również jak ubrać dziecko co przedkoszla