Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na październik 2019 r.

Tematyka kompleksowa:

 1. W zdrowym ciele zdrowy duch.
 2. Jesienią w parku.
 3. Jesienią w lesie.
 4. Przygotowania do zimy.
 5. Na starej fotografii.

 Cele:

 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1 oraz liter a, A, l, L, m, M; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.
 • Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – rozwijanie myślenia logicznego.
 • Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 Piosenki do nauki:

"Zbieramy grzyby"
słowa: Agnieszka Galica, muzyka Tadeusz Pabisiak

I Z wielkim koszem idzie jesień po lesie
Co w tym koszu pani jesień nam niesie?

Refren: Kurki, rydze i maślaki,
borowiki i kozaki pozbieramy dziś

II Poszukamy żółtych kurek pod sosną
Nad potokiem smaczne rydze nam urosną

Refren: Kurki, rydze i maślaki...

III Muchomora ominiemy z daleka
Niech muchomor na złe muchy tu czeka

Refren: Kurki, rydze i maślaki...

"Domowe roboty"
słowa: Agnieszka Galica, muzyka Tadeusz Pabisiak

Kiedy rano gwiazdki zgasną, gdy się tylko robi jasno.
Różne sprzęty wcześnie wstają, swoją pracę zaczynają.

Refren: Słychać piski, słychać szum.
Szuru-buru, plusk i plum. (x2)

II Już żelazko na swej nodze jeździ gładko jak po lodzie.
A lodówka mruczy sobie: pyszne dzisiaj lody zrobię.

Refren: Słychać piski, słychać szum...

III Na śniadanie w opiekaczu zrumienione grzanki skaczą.
A odkurzacz ciężko wzdycha, tyle kurzu się nałykał.

Refren: Słychać piski, słychać szum...

 Wiersz do nauki:

"Stroje na różne pory roku"
Bożena Forma

Kiedy latem na niebie
słońce jasno praży
w kąpielowym stroju
siedzę na plaży.

Kiedy mróz siarczysty
panuje na dworze
w czapce i szaliku
spacerować mogę.

Kiedy jesienią
deszcz ciągle pada
wtedy bardzo chętnie
kalosze zakładam.

Wiosną wyciągam
buty sportowe
w dresie po parku
pobiegać w nich mogę.