Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

 • Założenia dydaktyczno-wychowawcze na wrzesień 2019 r.

 •  Tematyka:

  1. W przedszkolu.
  2. Moja miejscowość.
  3. Ja, Ty i środowisko.
  4. Dary jesieni na talerzu.

  Zadania do realizacji:

  - buduje krótkie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji,
  - słucha krótkich utworów literackich i odpowiada na pytania dotyczące ich treści., odejmuje próby oceny i wyciąga wnioski,
  - różnicuje pojęcia: owoce, warzywa, owoce krajowe, owoce egzotyczne, sygnalizator, zebra itp.,
  - wyodrębnia słowa w zdaniu, dokonuje analizy i syntezy prostych wyrazów, rozpoznaje głoskę o, wyodrębnia ją w nagłosie,
  - wskazuje słowa rymujące się, czyta globalnie swoje imię oraz wyrazy: Pak, dom, oko, ucho, nos, owoce,
  - zna i wskazuje swój znaczek w szatni, zwraca się po imieniu do wszystkich dzieci w swojej grupie,
  - w sposób kulturalny zwraca się do osób dorosłych,
  - uczestniczy w zabawach dowolnych w małych zespołach – podejmuje próby przezwyciężenia nieśmiałości,
  - uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych,
  - zna i stosuje zasady zgodnego współżycia w grupie – kodeks przedszkolaka,
  - wymienia pomieszczenia w przedszkolu oraz ich przeznaczenie, samodzielnie zdejmuje i zakłada buty,
  - jest samodzielne w łazience, podaje nazwy podstawowych zmysłów człowieka,
  - łączy pojęcia: smak, węch, dotyk, słuch, wzrok z odpowiednim zmysłem,
  - stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu, spacerach, wycieczkach,
  - zna swój adres i wie, komu należy go podawać, a komu nie,
  - rozpoznaje i określa rolę przedstawicieli służb publicznych: strażaka, policjanta, ratownika medycznego.
  - orientuje się, do kogo należy się zwrócić o pomoc w sytuacji zagrożenia, zna alarmowe numery telefonów,
  - dokonuje porównania środowiska wiejskiego i miejskiego – wskazuje podobieństwa i różnice w zabudowie i czynnościach (zawodach) ludzi,
  - wskazuje i podaje nazwy części ciała swojego i drugiej osoby,
  - dostrzega i podaje nazwy zmian zachodzących jesienią w przyrodzie,
  - wskazuje i podaje nazwy części jadalnych w warzywach, rozumie i wyjaśnia pojęcie: segregowanie śmieci,
  - wymienia powody, dla których nie należy zaśmiecać środowiska,
  - posługuje się wyrażeniami: na, nad, pod, obok, wysoko, nisko w sytuacjach zadaniowych,
  - wskazuje serce i w odniesieniu do niego stronę prawą i lewą, lewą rękę oznacza za pomocą frotki,
  - podaje nazwy podstawowych figur geometrycznych, klasyfikuje przedmioty ze względu na jedną cechę,
  - dokonuje uogólnienia sklasyfikowanych przedmiotów (samochody, klocki, zabawki itp.),
  - posługuje się pojęciami dotyczącymi wielkości: największy, najmniejszy, większy, mniejszy,
  - łączy pojęcia przeciwstawne, wychwytuje powtarzające się sekwencje i kontynuuje rytm dwu-, trzyelementowy,
  - przelicza w dostępnym dla siebie zakresie, tworzy zbiory równoliczne, prawidłowo trzyma narzędzie malarskie i pisarskie,
  - komponuje postać według wzoru, koloruje rysunki konturowe,
  - układa płaskie i przestrzenne kompozycje z różnych materiałów naturalnych i przyrodniczych,
  - rysuje w tunelu i po śladzie zgodnie ze wskazanym kierunkiem,
  - śpiewa piosenki „Pak – przyjaciel przedszkolaków”, „Ogórek wąsaty”, w grupie i indywidualnie,
  - uczestniczy w zabawach tanecznych – reaguje ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego,
  - odtwarza rytm podany przez nauczyciela, uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych,
  - stara się w sposób dokładny naśladować nauczyciela w wykonywaniu ćwiczeń,
  - doskonali sprawność motoryczną (szybkość, siłę, skoczność), umiejętność rzutu do celu i umiejętność współpracy w grupie podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych,
  - właściwie reaguje na umówione wcześniej sygnały wzrokowe, dźwiękowe w zabawach ruchowych,
  - odczytuje sens informacji na niektórych znakach drogowych,
  - właściwie zachowuje się na skrzyżowaniu i podczas przechodzenia przez ulicę,
  - potrafi wezwać pomoc z wykorzystaniem numeru 112, wie, dlaczego należy spożywać surowe owoce i warzywa.

  Wiersz do nauki:

 • „Szalona wyliczanka” – Teresa Fiutowska

  Wielkie dziś sprzątanie świata, czarownica z miotłą lata.
  Z nią czarownic innych chmara Łysą Górę sprzątnie zaraz.
  Baby Jagi nie próżnują i łopaty już szykują.
  Zamiast straszyć małe dzieci na łopaty wezmą śmieci.
  W piekle diabły też pracują wszystkie kotły w nim szorują.
  Ogonami wycierają i już czysto w piekle mają.
  Dzielne skrzaty to krasnale także się nie lenią wcale,
  A, że długie brody mają to świat nimi zamiatają.

 • Piosenka do nauki:

 • „Pak – przyjaciel przedszkolaków”
  sł. Ewa Stadtmuller, muz. Liliana Widlarz

  Kto świata ciągle jest ciekawy?
  Kto wciąż zaprasza nas do zabawy?
  Kto świetny humor zawsze ma?
  Kto się na żartach zna?

  Ref. Pak ze szmatek jest uszyty,
          Pak – to kompan znakomity,
          Pak – najmilszy z wszystkich Paków,
          Pak – przyjaciel wszystkich przedszkolaków!

  Z Pakiem nikomu nie grozi nuda,
  Z Pakiem wyprawa każda się uda,
  Wytropić można nawet lwa,
  Kiedy się Paka zna!

  Ref. Pak ze szmatek …

 • Piosenka do nauki:

 • „Ogórek wąsaty” – sł. Dorota Gellner
  muz. Jarosław Kukulski

  Wesoło jesienią w ogródku na grządce,
  tu ruda marchewka tam strączek,
  Tu dynia jak słońce, tam główka sałaty,
  a w kącie ogórek wąsaty.

  Ref. Ogórek, ogórek, ogórek,
  zielony ma garniturek,
  i czapkę i sandały,
  zielony, zielony jest cały.

  Czasami jesienią na grządkę w ogrodzie,
  deszczowa pogoda przychodzi,
  parasol ma w ręku, konewkę ma z chmurki,
  i deszczem podlewa ogórki.

  Ref. Ogórek, ogórek, ogórek…

 • Język angielski - Tematyka:

 • I tydzień – In my classroom.
  II tydzień – Green and red light.
  III tydzień – It’s me.
  IV tydzień – Autumn clothes.!

  Piosenka: „Hello, how are you?”

  Hello, hello, hello, how are you? 2x

  I’m good.
  I’m great!
  I’m wonderful! 2x

  Hello, hello, hello, how are you?
  Hello, hello, hello, how are you?

  I’m tired.
  I’m hungry.
  I’m not so good. 2x

  Hello, hello, hello, how are you? 4x

  Piosenka: „Bye, bye, goodbye!”

  Bye bye. Goodbye.
  Bye, bye, bye, bye. Goodbye.

  I can clap my hands.
  I can stamp my feet.
  I can clap my hands.
  I can stamp my feet.

  Bye bye. Goodbye.
  Bye, bye, bye, bye. Goodbye. 2x

  GOODBYE!

  Wierszyk:

  Nod your, nod your, nod your head.
  Stamp your, stamp your, stamp your feet.
  Clap your, clap your, clap your hands.
  Rub your, rub your, rub your tummy.
  And now look at your back!