Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Ochrona danych osobowych

Administrator:
Przedszkole Miejskie nr 15 „Bajka” w Kutnie
ul. Władysława Jagiełły 4A
99-300 Kutno

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
e-mail:
nr. tel.

Spełniając obowiązek informacyjny poniżej udostępniono  klauzule informacyjne wobec osób, których dane osobowe są przetwarzane w Przedszkolu Miejskim nr 15 "Bajka" w Kutnie: 

Wersje papierowe powyższych klauzul informacyjnych wywieszone są na tablicy ogłoszeń przy głównym wejściu do budynku przedszkola.