Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na październik 2019 r.

Tematyka kompleksowa:

 1. Co nam niesie Pani Jesień - dary jesieni.
 2. Jesień w sadzie.
 3. Zdrowy przedszkolak jesienią.

 Cele (dziecko):

 • poznaje wygląd trzech gatunków  drzew oraz ich owoce;
 • nazywa kasztany, żołędzie i jarzębinę;
 • próbuje dopasować liście i owoce do danego drzewa;
 • wie jak wygląda muchomor;
 • zna niektóre kolory jesiennego drzewa;
 • grupuje grzyby na jadalne i trujące;
 • wskazuje różnice w wyglądzie – kolor, kształt;
 • określa „na oko” liczebność zbioru – dużo - mało;
 • używa określeń: długi i krótki, porównuje długość korali;
 • rozpoznaje i nazywa: jabłko, gruszkę;
 • rozumie znaczenie jedzenia owoców dla zdrowia;
 • doskonali zmysł smaku;
 • rozpoznaje i nazywa smaki: słodki, kwaśny;
 • prawidłowo łączy liczebnik z rzeczownikiem w obrębie dwóch;
 • uczy się budować proste wypowiedzi zrozumiałe dla otoczenia;
 • grupuje owoce według rodzajów;
 • liczy w dostępnym zakresie i określa liczbę elementów liczebnikiem: 1, 2, 3;
 • rozumie określenie para;
 • uczy się układania elementów w szeregu, dobierania w pary;
 • posługuje się określeniami: mniej, więcej;
 • doskonali umiejętność malowania i posługiwania się klejem;
 • doskonali sprawność manualną dłoni;
 • rozwija orientację w schemacie własnego ciała;
 • reaguje na polecenia w języku angielskim (sit down, stand up, go, stop);
 • próbuje powtarzać słowa i zwroty w języku angielskim (red, green, yellow, apple, bananas, pear).

 Piosenka do nauki:

"Małe czerwone jabłuszko"
słowa i muzyka: D. i K. Jagiełło

I Małe czerwone jabłuszko
tańczy dziś pod drzewem z gruszką.

Refren: Za rączki się trzymają
i w koło obracają.

II Małe czerwone jabłuszko
tańczy dziś pod drzewem z gruszką.

Refren: Jabłuszko podskakuje
a gruszka przytupuje.

III Małe czerwone jabłuszko
tańczy dziś pod drzewem z gruszką.

Refren: W rączki klaszcze jabłuszko
razem z dojrzałą gruszką.

IV Małe czerwone jabłuszko
tańczy dziś pod drzewem z gruszką.

Refren: Biegną sobie dokoła,
jabłuszko gruszkę woła.

 Wiersz do nauki:

"Wpadła gruszka do fartuszka"

Wpadła gruszka do fartuszka,
a za gruszką dwa jabłuszka,
a śliweczka wpaść nie chciała,
bo śliweczka niedojrzała!