Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na październik 2019 r.

Tematyka:

 1. Dary jesieni na talerzu.
 2. W zdrowym ciele zdrowy duch.
 3. Jesienią w parku.
 4. Jesienią w lesie.
 5. Przygotowania do zimy.

Cele (dziecko):

 • obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią i wiąże je z aktualną porą roku;
 • rozpoznaje i nazywa owoce: jabłka, gruszki, śliwki, warzywa: marchewka, pietruszka, pomidor, ogórek...;
 • rozumie znaczenie jedzenia owoców i warzyw dla zdrowia;
 • poszerza wiedzę przyrodniczą o nazwy drzew liściastych oraz ich owoców;
 • zapoznaje się z nowym środowiskiem przyrodniczym – parkiem, lasem;
 • poszerza wiedzę przyrodniczą o nazwy grzybów;
 • wie, jak właściwie wyodrębniać przedmioty do liczenia;
 • radzi sobie z układaniem 4-5 elementowych historyjek obrazkowych według kolejności wydarzeń;
 • mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym i gramatycznym;
 • liczy przedmioty w zakresie stosownym do swoich możliwości, powyżej korzysta z pomocy nauczyciela;
 • zapamiętuje krótki wiersz;
 • w skupieniu słucha tekstu literackiego;
 • stosuje pojęcia określające położenie przedmiotów i kierunków w przestrzeni;
 • uczestniczy w zabawach rozwijających pamięć muzyczną;
 • włącza się w zabawy muzyczne improwizowane treścią piosenki;
 • uczy się właściwie rozplanować elementy na kartce;
 • stara się, zgodnie z własnymi możliwościami, mówić wyraźnie;
 • rozwiązuje zagadki o najbliższym otoczeniu;
 • formułuje wynik dodawania i odejmowania działając na konkretach, w zakresie dostępnym dziecku;
 • wykorzystuje w zabawach swobodnych i kierowanych instrumenty muzyczne;
 • samodzielnie i w grupie śpiewa poznane piosenki;
 • powtarza proste ćwiczenia artykulacyjne usprawniające aparat mowy: język, wargi, podniebienie miękkie, mięśnie twarzy;
 • potrafi porównać liczebność zbiorów i ustalić ich równoliczność – dokłada tyle samo elementów, stosując zasadę 1 do 1, prawidłowo używa określeń: tyle samo, więcej, mniej;
 • aktywnie uczestniczy w zabawach opartych na wrażeniach słuchowych, słuchowo-wzrokowych i ruchowych.

Wiersz do nauki:

"Jesień"

Olga Pruszkowska

Idzie, idzie Pani Jesień,
Różne dary w koszu niesie.
Ma tam liście, piękne, nowe,
bardzo barwne kolorowe.
I kasztany i żołędzie,
rozsypuje wszędzie, wszędzie.
I też niesie jarzębinę na korale
dla dziewczynek!
Wszystko piękne jest i nowe,
I czerwone i brązowe,
No i żółte, oczywiście,
I jest wszędzie uroczyście!

Piosenki do nauki:

"Ogórek wąsaty"

I. Wesoło jesienią w ogródku na grządce,
tu ruda marchewka tam strączek,
tu dynia jak słońce, tam główka sałaty,
a w kącie ogórek wąsaty.

Refren: Ogórek, ogórek, ogórek,
zielony ma garniturek,
i czapkę i sandały,
zielony, zielony jest cały.

II. Czasami jesienią na grządkę w ogrodzie,
deszczowa pogoda przychodzi,
parasol ma w ręku, konewkę ma z chmur,
i deszczem podlewa ogórki.

Refren: Ogórek, ogórek, ogórek...

"Idzie jesień"

I. Idzie jesień, plony niesie,
jesień kolorowa.
Jabłka, gruszki, winogrona,
wszystko w koszu chowa.

Refren: Jesień – deszcz i słota –jesień,
złote liście – jesień,
dużo grzybów oczywiście.
Jesień – jarzębina – jesień,
głóg, kalina – jesień,
co nam przyniesie?

II. Idzie jesień, plony niesie,
jesień kolorowa.
Marchew, buraki ,ziemniaki
wszystko w koszu chowa.

Refren: Jesień – stos orzechów – jesień
to żołędzie – jesień,
kasztanów pełno wszędzie.
Jesień – odlot ptaków – jesień.
Dookoła – jesień, jesień nas woła.