Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na październik 2019 r.

Tematyka kompleksowa:

 Cele:

  • przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu;
  • przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw;
  • odbieranie otaczającego nas świata przez różne zmysły;
  • poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią-w parku, w lesie , w gospodarstwie domowym;
  • kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci;
  • kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy;
  • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich;
  • nauka piosenek i pląsów;
  • wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 Piosenka do nauki:

"Pac, gruszka do fartuszka"
muzyka: A. Szaliński
słowa: S. Karaszewski

I Pod owocami zgina się grusza,
wiatr konarami gruszy porusza!

Refren: Pac, gruszka,
pac, gruszka,
hop, do fartuszka.

II Spadają gruszki od soku miękkie,
nad gruszą krążą osa i szerszeń!

Refren: Pac, gruszka...

 Wiersz do nauki:

"Kolczasty jeżyk"
Dorota Gellner

To jest jeżyk.
Mały jeżyk.
Jeżyk z kolców ma kołnierzyk.
Z kolców płaszczyk,
z kolców szalik,
tylko nosek jak koralik.