Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Miejskim nr 15 "Bajka" w Kutnie dla dzieci 3,4-letnich w roku szkolnym 2019/2020

Podstawa programowa realizowana w godzinach 8.00-13.00

6.00-8.00
Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, kontakty okolicznościowe i indywidualne zaplanowane i wynikające z potrzeb dzieci.

8.00-8.30
Prace porządkowo-gospodarcze i hodowlane.
Zabawy ze śpiewem, zestaw zabaw porannych.
Praca indywidualna z dzieckiem o charakterze obserwacyjnym, praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
8.30-9.00
Czynności higieniczne, samoobsługowe, śniadanie.
9.00-9.40
Zajęcia edukacyjne kierowane - organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, dostosowane do oczekiwań poznawczych dzieci i ich potrzeb, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach.
9.40-11.00
Pobyt dzieci na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki w celu poznawania różnych środowisk, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowo-sportowe, rekreacyjne, prace porządkowe, ogrodnicze, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze.
11.00-11.20
Zabawy relaksacyjne, opowiadanie lub czytanie bajek, zabawy w teatr, zabawy dydaktyczne, zabawy tematyczne, gry planszowe i logiczne.
11.20-11.40
Czynności higieniczne i samoobsługowe, zupa.
11.40-12.40
Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań - indywidualne i grupowe, praca nauczyciela o charakterze obserwacyjnym.
12.40-13.00
Zabawa ruchowa popołudniowa.
Czynności higieniczne, samoobsługowe.

13.00-13.30
Obiad - II danie.

13.30-14.30
Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat lub kształtującym, gry planszowe i logiczne, zabawy w kącikach zainteresowań, opowiadanie, czytanie bajek, praca nauczyciela o charakterze obserwacyjnym, praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia dodatkowe - rytmika.
14.30-15.00
Czynności higieniczne, samoobsługowe, podwieczorek.
15.00-17.00
Opowiadanie lub czytanie bajek, zabawy w teatr, zabawy dowolne, praca nauczyciela o charakterze obserwacyjnym.

Zajęcia z języka angielskiego realizowane są w trakcie całego dnia pobytu dzieci w przedszkolu.

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Miejskim nr 15 "Bajka" w Kutnie dla dzieci 5-letnich w roku szkolnym 2019/2020

Podstawa programowa realizowana w godzinach 8.00-13.00

7.00-8.00
Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, kontakty okolicznościowe i indywidualne zaplanowane i wynikające z potrzeb dzieci.

8.00-8.30
Prace porządkowo-gospodarcze i hodowlane.
Zabawy ze śpiewem, zestaw zabaw lub ćwiczeń porannych.
Praca indywidualna z dzieckiem o charakterze obserwacyjnym.
Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
8.30-9.00
Czynności higieniczne, samoobsługowe, śniadanie.
9.00-10.00
Zajęcia edukacyjne kierowane - organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, dostosowane do oczekiwań poznawczych dzieci i ich potrzeb, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach.
10.00-11.00
Pobyt dzieci na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki w celu poznawania różnych środowisk, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe, sportowe, rekreacyjne, prace porządkowe, ogrodnicze, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze.
11.00-11.30
Zabawy relaksacyjne, opowiadanie lub czytanie bajek, zabawy w teatr, zabawy dydaktyczne, zabawy tematyczne, gry planszowe i logiczne, zajęcia z języka angielskiego.
11.30-11.50
Czynności higieniczne i samoobsługowe, zupa.
11.50-12.50
Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań - indywidualne i grupowe, praca nauczyciela o charakterze obserwacyjnym.
12.50-13.00
Zabawa ruchowa popołudniowa.

13.00-13.30
Czynności higieniczne, samoobsługowe, obiad - II danie.
13.30-14.30
Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat lub kształtującym, gry planszowe i logiczne, zabawy w kącikach zainteresowań, opowiadanie, czytanie bajek, praca nauczyciela z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zajęcia dodatkowe - rytmika.
14.30-15.00
Czynności higieniczne, samoobsługowe, podwieczorek.
15.00-17.00
Opowiadanie lub czytanie bajek, zabawy w teatr, praca nauczyciela o charakterze obserwacyjnym. Zabawy dowolne, kontakty indywidualne.

Zajęcia z języka angielskiego realizowane są w trakcie całego dnia pobytu dzieci w przedszkolu.

 

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Miejskim nr 15 "Bajka" w Kutnie oddziały w budynku SP nr 9 dla dzieci 5, 6-letnich w roku szkolnym 2019/2020

Podstawa programowa realizowana w godzinach 8.00-13.00

6.00-8.00
Schodzenie się dzieci, kontakty okolicznościowe i indywidualne zaplanowane i wynikające z potrzeb dzieci. Prace porządkowo-gospodarcze i hodowlane. Zabawy ze śpiewem. Praca indywidualna z dzieckiem o charakterze obserwacyjnym, praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

8.00-8.30
Prace porządkowo-gospodarcze i hodowlane.
Zabawy ze śpiewem. Praca indywidualna z dzieckiem o charakterze obserwacyjnym, praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
8.30-9.00
Zestaw ćwiczeń porannych.
Czynności higieniczne, samoobsługowe, śniadanie.
9.00-10.00
Zajęcia edukacyjne kierowane - organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, dostosowane do oczekiwań poznawczych dzieci i ich potrzeb, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach.
10.00-10.30
Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, wynikające z potrzeb i inicjatywy dzieci.
10.30-11.30
Pobyt dzieci na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki w celu poznawania różnych środowisk, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe, sportowe, rekreacyjne, prace porządkowe, ogrodnicze, obserwacje przyrodnicze.
11.30-12.00
Czynności higieniczne i samoobsługowe, obiad.
12.00-13.00
Zabawy relaksacyjne, opowiadanie lub czytanie bajek, zabawy w teatr, zabawy dydaktyczne, zabawy tematyczne, gry planszowe i logiczne. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

13.00-14.30
Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat lub kształtującym, gry planszowe i logiczne, zabawy w kącikach zainteresowań, opowiadanie, czytanie bajek, praca nauczyciela z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia dodatkowe - rytmika, religia.
Zabawa ruchowa popołudniowa.
14.30-15.00
Czynności higieniczne, samoobsługowe, podwieczorek.
Prace porządkowe i gospodarcze.
15.00-17.00
Opowiadanie lub czytanie bajek, zabawy w teatr.
Praca nauczyciela o charakterze obserwacyjnym.
Zabawy dowolne, kontakty indywidualne.

Zajęcia z języka angielskiego realizowane są w trakcie całego dnia pobytu dzieci w przedszkolu.