Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 

Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie

będzie trwała od 13 maja 2019 r. do 17 maja 2019 r.

Wnioski o przyjęcie kandydata do przedszkola prosimy składać w sekretariacie przedszkola w godz.7:30-15:30

Komunikat Dyrektora Przedszkola o ilości wolnych miejsc w przedszkolu

Zarządzenie Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 30.01.2019 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli miejskich oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których Miasto Kutno jest organem prowadzącym.

Informacja Prezydenta Miasta Kutno w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów zawartych we wniosku: 

Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka miejskiego

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w minionym roku szkolnym do innego przedszkola lub żłobka miejskiego

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej

Witamy w naszej „Bajce”!

Oferta Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie

Zapewniamy:

 • Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną otwartą na potrzeby dziecka.
 • Nowoczesne metody, sprawdzone formy pracy z dziećmi.
 • Opiekę specjalistyczną (psycholog, logopeda).
 • Życzliwą i miłą atmosferę.

Dzieciom:

 • Ładne, estetyczne, bogato wyposażone sale zabaw, duży i bezpieczny ogród.
 • Smaczne posiłki zgodne z zasadami zdrowego żywienia.
 • Interesujące i różnorodne zajęcia edukacyjne i zabawy.
 • Liczne imprezy, uroczystości przedszkolne, wyjścia i spotkania z ciekawymi ludźmi.
 • Udział dzieci w konkursach, w przeglądach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych na terenie miasta, w województwie i w kraju.
 • Rzetelne przygotowanie dziecka do nauki w szkole.
 • Zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb dziecka.
 • Możliwość udziału w spotkaniach i zabawach integracyjnych dla nowych przedszkolaków i ich rodziców.

Rodzicom:

 • Możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola oraz podejmowania różnorodnych działań na rzecz dzieci i placówki.
 • Bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dziecka.
 • Pomoc i wsparcie w działaniach wychowawczych.
 • Zajęcia i zabawy integracyjne z udziałem rodziców.
 • Warsztaty z psychologiem.

Co jest dla nas ważne?

 • Każde dziecko traktujemy podmiotowo, indywidualizujemy pracę z dziećmi uwzględniając ich potrzeby, zainteresowania i możliwości.
 • Stwarzamy wychowankom warunki do ich wszechstronnego rozwoju na miarę potrzeb i możliwości.
 • Zachęcamy do kreatywności we wszystkich dziedzinach aktywności.
 • Ukazujemy piękno przyrody i uczymy dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych.
 • Kształtujemy postawy akceptowane społecznie.
 • Uczymy dzieci rozróżniania podstawowych wartości - dobra, miłości, przyjaźni.
 • Zapewniamy wychowankom bezpieczne warunki pobytu, funkcjonalne i estetyczne pomieszczenia oraz bogatą bazę pomocy dydaktycznych i zabawek.
 • Rozwijamy dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą.
 • Wdrażamy do samodzielności, dbania o ład i porządek.

Organizujemy zajęcia dodatkowe:

 • Nauka języka angielskiego w każdej grupie wiekowej (w grupie II, III i IV realizowana według innowacji pedagogicznej „Dwujęzyczne dzieci - nauka języka angielskiego przez zabawę”).
 • Gimnastyka korekcyjna.
 • Logopedia.
 • Rytmika.
 • Zajęcia z psychologiem.
 • Religia.
 • „Bajkowe e-przedszkolaki”.
 • „Wytwórnia pomysłów”.
 • „Mali artyści” - kolorowy świat plastyki i techniki.
 • „Mali aktorzy poznają bajki”.
 • „Podróże po Europie z elementami zagadnień kulinarnych" - przedszkolna przygoda z gotowaniem (zajęcia będą realizowane w trakcie ferii zimowych).

Zajęcia realizowane w ramach grantów oświatowych „Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga":

 • „Matematyczne zabawy z kształtami Numicon”,
 • „Kutno - moja ojczyzna, mój dom”,
 • „Składaj, zginaj, baw się z nami origami”,
 • „Bajkowe przedszkolaki badają świat”.