Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na październik 2019 r.

Tematyka kompleksowa:

 1. Idzie jesień… przez ogród i sad.
 2. Idzie jesień …do zwierząt.
 3. Co z czego otrzymujemy?
 4. Idzie jesień… z deszczem.

 Cele:

 • zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania;
 • rozwijanie spostrzegawczości oraz mowy;
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej;
 • wykonanie układu ruchowego do piosenki;
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci;
 • rozwijanie umiejętności rachunkowych;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • utrwalanie nazw najczęściej spotykanych warzyw i owoców;
 • utrwalanie znajomości kolorów;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych;
 • rozumienie prostych poleceń w języku angielskim.

 Piosenka do nauki:

"Jesienne zapasy"

I Dziś od rana hyc, hyc, hyc
wiewióreczka mała,
nie chce robić prawie nic,
tylko by skakała.

Refren: Orzeszków nie chce zrywać,
do dziupli nie chce nosić,
a gdy nadejdzie zima,
sąsiadów będzie prosić.

II Dziś od rana tup, tup, tup
chomik gdzieś wędruje,
nie chce robić prawie nic,
tylko maszeruje.

Refren: Tupu – tap! Tupu – tap!
Kolorowe liście łap!

III Szur, szur, szur, jeżyk mały.
Szur, szur, szur, w liściach cały.

 Wiersz do nauki:

"Kolczasty jeż"

To jest jeżyk. Mały jeżyk.
Jeżyk z kolców ma kołnierzyk.
Z kolców płaszczyk,
z kolców szalik,
tylko nosek jak koralik.
Patrzcie!
Jeżyk wlazł pod krzaczek
i kolczasty zdjął plecaczek.
A z plecaczka raz, dwa, trzy 
- wyjął trzy kolczaste sny.