Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

Założenia pracy dydaktyczno – wychowawczej na miesiąc maj 2018 r.

Tematyka kompleksowa:

1. Zwierzęta z wiejskiego podwórka.
2. Wiosna dookoła.
3. Znamy różne pojazdy.
4. Święto mamy i taty.

Cele (dziecko):

- dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną; dostrzega zmiany zachodzące w wyglądzie jabłoni w ciągu roku;
- zna rolę pszczół w przyrodzie – zapylają kwiaty, m.in. drzew owocowych;
- zna pożyteczną rolę biedronek w przyrodzie – niszczą szkodniki;
- rozpoznaje zwierzęta, które żyją na łące, i podaje ich nazwy;
- rozumie znaczenie barw ochronnych w życiu zwierząt, rozumie wyraz ul;
- posługuje się nazwami drzew owocowych: wiśnia, czereśnia, śliwa, posługuje się nazwami mieszkańców łąki;
- wzbogaca słownik przez tworzenie zdrobnień od nazw mieszkańców łąki;
- podaje nazwy dni tygodnia – dostrzega ich stałe następstwo, doskonali liczenie;
- tworzy zbiory o zadanej liczbie elementów, wyznacza sumy elementów;
- rozkłada daną liczbę elementów na składniki, rozumie określenia: wyżej, niżej i ich używa;
- rozpoznaje kształty figur geometrycznych i podaje ich nazwy, swobodnie operuje pędzlem i farbą;
- wykonuje pracę plastyczną techniką origami płaskie z koła, rysuje pod dyktando;
- kształci umiejętność wyrażania własnych emocji w formie plastycznej;
- tworzy kompozycje z kolorowych figur geometrycznych;
- zna piosenki: „Była sobie żabka mała”, „Co Wy na to?” i je śpiewa;
- rozwija spostrzegawczość słuchową – rozpoznaje głosy mieszkańców łąki;
- rozumie potrzebę zakładania kasku i ochraniaczy w czasie jazdy rowerem oraz stosowania pasów bezpieczeństwa i fotelików w
czasie jazdy samochodem;
- poznaje znaki drogowe ważne dla rowerzystów, zna pomieszczenia dworca kolejowego i ich oznakowanie;
- dzieli się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami;
- określa różnice i podobieństwa w wyglądzie rowerów oraz pociągów: osobowego i towarowego;
- wzbogaca słownik o nazwy części rowerowych, rozumie oznaczenia symboliczne;
- posługuje się nazwami pojazdów: osobowych, ciężarowych, specjalnych, lądowych, wodnych i powietrznych oraz wyrazami: maszynista, lokomotywa, wagony;
- wiąże opis słowny z pojazdem, utrwala prawidłową wymowę głoski [ż];
- grupuje obrazki przedstawiające rowery na te, na których są rowery dziecięce, i te z rowerami dla osób dorosłych;
- grupuje pojazdy na lądowe, wodne i powietrzne, posługuje się nazwami liczebników głównych i porządkowych;
- wyznacza wyniki dodawania i odejmowania w zakresie 5, ocenia wartość logiczną zdań;
- rozpoznaje pojazdy: osobowe, ciężarowe i specjalne i podaje ich nazwy;
- rozpoznaje pojazdy lądowe, powietrzne, wodne, podaje ich nazwy i określa miejsca, w których te pojazdy mogą się poruszać;
- rozwija spostrzegawczość słuchową – rozpoznaje dźwięki pojazdów;
- podaje nazwy członków rodziny i określa stopień pokrewieństwa, wymienia imiona członków swojej rodziny;
- rozumie, że rodzina jest ogromną wartością, rozumie, jak wiele obowiązków domowych mają rodzice;
- wie, jakie zawody wykonują mama i tata, odczuwa przywiązanie do rodziców, okazuje im szacunek;
- uważnie słucha utworów literackich i udziela odpowiedzi na pytania dotyczące ich treści;
- odczytuje treść obrazków i opowiada, co się na nich dzieje;
- wiąże opisy słowne z osobami: mama, tata, dzieci oraz ciastkami;
- podaje nazwy rzeczy używanych w gospodarstwie domowym i wiąże je z odpowiednimi czynnościami;
- posługuje się wyrazami: tata, tatuś, tatko, tatulek, tatuńcio;
- przelicza elementy i wyznacza ich sumę, porównuje liczebności zbiorów – więcej, mniej i o ile więcej, o ile mniej;
- rozpoznaje kształty koła i kwadratu, odzwierciedla w formie plastycznej wygląd swojego taty;
- rozwija umiejętność zdobienia przedmiotów codziennego użytku;
- kształci wyobraźnię ruchową przez połączenie śpiewu piosenki z elementem ruchu;
- uczestniczy w zabawie ze śpiewem, rozwija spostrzegawczość słuchową – kojarzy dźwięk z czynnością;
- wyraża, odbiera i rozumie treści przekazywane przez niewerbalne środki wyrazu: ruch ciała, gest;
- umiejętnie porusza się w kole wiązanym, rozwija zręczność i zwinność;
- reaguje w zabawie na sygnały słuchowe.

Wierszyk: „Łąka” – autor Iwona Róża Salach

Łąka tylu ma mieszkańców,
Zwierząt, roślin kolorowych.
Tu motylek, a tam pszczółka,
Tutaj kwiatek – O! Różowy!
Z kopca wyszedł krecik mały.
Obok niego idzie mrówka.
Na rumianku w krasnej sukni
Przycupnęła boża krówka.
Nad tą łąką kolorową
Bal wydały dziś motyle,
Zapraszają wszystkie dzieci,
Więc zatańczmy z nimi chwilę.

Piosenka:  „Mamo, tato, co Wy na to?”
sł. i muz. Magdalena Marcinkowska

1.Gdy kiedyś będę duża, wyruszę w świat,
   Zamieszkam w skromnej chacie z zielonych traw.
   I będę mleko pić z kokosa,
   I będę biegać całkiem bosa.

Ref. Mamo, tato co Wy na to? 4x

2.Gdy kiedyś będę duży , jak mój tata,
   W samolot sobie wsiądę, co pod niebo lata.
   Nie powiem o tym nic nikomu,
   I wrócę prędko znów do domu.

Ref. Mamo, tato co Wy na to? 4x

 Piosenka: „Była sobie żabka mała” - sł. i muz. Tradycyjne

1. Była sobie żabka mała.
    Re, re, kum, kum, re, re, kum, kum.
    Która mamy nie słuchała.
    Re, re, kum, kum, bęc.
    Na spacery wychodziła.
    Re, re, kum, kum, re, re, kum, kum.
    Innym żabkom się dziwiła.
    Re, re, kum, kum, bęc.

2. Zjadła żabka siedem muszek.
    Re, re, kum, kum, re, re, kum, kum.
    I na trawie kładzie brzuszek.
    Re, re, kum, kum, bęc.
    Przyszedł bocian niespodzianie.
    Re, re, kum, kum, re, re, kum, kum,
    Połknął żabkę na śniadanie.
    Re, re, kum, kum, bęc.

3. Teraz wszystkie żabki płaczą.
    Re, re, kum, kum, re, re, kum, kum,
    Że jej więcej nie zobaczą.
    Re, re, kum, kum, bęc.
    Tej piosenki morał znamy.
    Re, re, kum, kum, re, re, kum, kum,
    Trzeba zawsze słuchać mamy.
    Re, re, kum, kum, bęc.

 Tematyka kompleksowa z języka angielskiego:

- tydzień I – Keri’s seashell - rozszerzenie
- tydzień II - Keri’s picture book
- tydzień III - Keri’s picture book – rozszerzenie
- tydzień IV - My Family