Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

Założenia pracy dydaktyczno – wychowawczej na październik 2018 r.

Tematyka kompleksowa:

1. W zdrowym ciele zdrowy duch.
2. Jesienią w parku.
3. Jesienią w lesie.
4. Przygotowania do zimy.

Cele (dziecko):

- rozumie pojęcia: zdrowie, park, las, skarby jesieni, dżungla, jesienne przetwory, pasja.
- recytuje z pamięci wiersze dotyczące parku i lasu jesienią, wyodrębnia słowa w zdaniu.
- dokonuje analizy i syntezy prostych wyrazów.
- rozpoznaje głoski a, l, m i wyodrębnia je w nagłosie i w wygłosie.
- rozumie, co oznacza rymowanie., wskazuje słowa rymujące się, czyta globalnie wyrazy: aparat, las, mama.
- samodzielnie zdejmuje i zakłada buty, odzież wierzchnią; samodzielnie przebiera się do zajęć gimnastycznych.
- wie, że dbanie o zdrowie łączy się z właściwym odżywianiem, ruchem, ubieraniem się odpowiednim do pogody.
- potrafi wskazać ubrania stosowne do pogody.
- rozpoznaje przedstawicieli służb medycznych: lekarza, stomatologa, pielęgniarkę.
- określa rolę przedstawicieli służb medycznych: lekarza, stomatologa, pielęgniarki.
- dokonuje porównania wyglądu parku i lasu jesienią oraz w innych porach roku, wymienia i wskazuje części lasu.
- dostrzega i podaje nazwy zmian zachodzących jesienią w przyrodzie, różnicuje drzewa liściaste i iglaste.
- podaje nazwy niektórych gatunków drzew i ich owoców; zna niektóre gatunki grzybów.
- wie, w jaki sposób ludzie i zwierzęta przygotowują się do zimy.
- orientuje się na kartce papieru; wskazuje górę i dół, lewą i prawą stronę kartki.
- dokonuje uogólnienia sklasyfikowanych przedmiotów (dary sadu, dary lasu), wyodrębnia pojęcia przeciwstawne.
- wychwytuje powtarzające się sekwencje i kontynuuje rytm dwu-, trzyelementowy.
- potrafi użyć liczebnika głównego i porządkowego 1.
- podaje nazwy kolorów, które należy zmieszać, by powstał kolor zielony i pomarańczowy; podaje nazwy kolorów powstałych
w wyniku zmieszania farb.
- śpiewa piosenki o lesie, parku i zdrowiu w grupie i indywidualnie, wie, jak należy dbać o własne zdrowie.
- wie, dlaczego należy spożywać surowe owoce i warzywa, potrafi wezwać pomoc z wykorzystaniem numeru 112.

Wierszyk: „Jesień” autor Olga Pruszkowska

Idzie, idzie Pani Jesień, Różne dary w koszu niesie.
Ma tam liście, piękne, nowe, bardzo barwne kolorowe.
I kasztany i żołędzie, rozsypuje wszędzie, wszędzie.
I też niesie jarzębinę na korale dla dziewczynek!
Wszystko piękne jest i nowe, I czerwone i brązowe,
No i żółte, oczywiście, I jest wszędzie uroczyście!

Piosenka: „Zima przyjdzie jutro”
                 sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak

Kraczą zachrypnięte wrony,
Wszędzie zimni, mokro, smutno,
Jesień, jesień już odchodzi,
Zima przyjdzie jutro (2x)

Myszka w norce się schowała
Mama Smaży konfitury,
Już bociany odleciały,
Płyną szare chmury. (2x)

Niedźwiedź do snu się układa,
Ślimak w muszli schował różki,
Przedszkolaki wysypują,
Dla ptaków okruszki. (2x)

Piosenka: „Kasztanki” –
                  sł. J. Osińska muz. Ł. Drege-Schielowa

1. Wiatr pogłaskał stary kasztan
    po złotej czuprynie.
    A w ogródku już kasztanki skaczą
    po ścieżynie.
   Kto się z nami bawić chce
   w kasztankową grę?

2. Jeden w prawo, drugi w lewo
    trzeci skoczył boczkiem.
    Ten malutki, okrąglutki
    w trawie błyska oczkiem.
    Kto się z nami bawić chce
    w kasztankową grę?

3. A ten piąty, a ten szósty
    kasztanek łaciaty.
    Zamiast dzieciom do kieszonki
    skoczył między kwiaty.
    Nie chce z nami bawić się
    w kasztankową grę?