Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Miejskim nr 15 "Bajka" w Kutnie dla dzieci 3,4-letnich w roku szkolnym 2017/2018

6.00-8.00 - Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, kontakty okolicznościowe i indywidualne zaplanowane i wynikające z potrzeby dzieci.
8.00-8.30 - Prace porządkowo-gospodarcze i hodowlane. Zabawy ze śpiewem, zestaw zabaw porannych. Praca indywidualna z dzieckiem o charakterze obserwacyjnym, praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
8.30-9.00 - Czynności higieniczne, samoobsługowe, śniadanie.
9.00-9.40 - Zajęcia edukacyjne - organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach.
9.40-11.00 - Pobyt dzieci na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki w celu poznawania różnych środowisk, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe, sportowe, rekreacyjne, prace porządkowe, ogrodnicze, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze.
11.00-11.20 - Zabawy relaksacyjne, opowiadanie lub czytanie bajek, zabawy w teatr, zabawy dydaktyczne, zabawy tematyczne, gry planszowe i logiczne.
11.20-11.40 - Czynności higieniczne i samoobsługowe, zupa.
11.40-12.40 - Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań - indywidualne i grupowe, praca nauczyciela o charakterze obserwacyjnym.
12.40-13.00 - Zabawa ruchowa popołudniowa. Czynności higieniczne, samoobsługowe.
13.00-14.30 - Obiad - II danie. Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat lub kształtującym, gry planszowe i logiczne, zabawy w kącikach zainteresowań, opowiadanie, czytanie bajek, praca nauczyciela o charakterze obserwacyjnym, praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
14.30-15.00 - Czynności higieniczne, samoobsługowe, podwieczorek.
15.00-17.00 - Opowiadanie lub czytanie bajek, zabawy w teatr, praca nauczyciela o charakterze obserwacyjnym. Zabawy dowolne, kontakty indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Miejskim nr 15 "Bajka" w Kutnie dla dzieci 4,5-letnich w roku szkolnym 2017/2018

7.00-8.00 - Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, kontakty okolicznościowe i indywidualne zaplanowane i wynikające z potrzeby dzieci.
8.00-8.30 - Prace porządkowo-gospodarcze i hodowlane. Zabawy ze śpiewem, zestaw zabaw porannych. Praca indywidualna z dzieckiem o charakterze obserwacyjnym, praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
8.30-9.00 - Czynności higieniczne, samoobsługowe, śniadanie.
9.00-10.00 - Zajęcia edukacyjne - organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach.
10.00-11.00 - Pobyt dzieci na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki w celu poznawania różnych środowisk, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe, sportowe, rekreacyjne, prace porządkowe, ogrodnicze, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze.
11.00-11.20 - Zabawy relaksacyjne, opowiadanie lub czytanie bajek, zabawy w teatr, zabawy dydaktyczne, zabawy tematyczne, gry planszowe i logiczne, zajęcia z języka angielskiego.
11.20-11.40 - Czynności higieniczne i samoobsługowe, zupa.
11.40-12.40 - Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań - indywidualne i grupowe, praca nauczyciela o charakterze obserwacyjnym.
12.40-13.00 - Zabawa ruchowa popołudniowa. Czynności higieniczne, samoobsługowe.
13.00-14.30 - Obiad - II danie. Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat lub kształtującym, gry planszowe i logiczne, zabawy w kącikach zainteresowań, opowiadanie, czytanie bajek, praca nauczyciela z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zajęcia dodatkowe - rytmika.
14.30-15.00 - Czynności higieniczne, samoobsługowe, podwieczorek.
15.00-16.00 - Opowiadanie lub czytanie bajek, zabawy w teatr, praca nauczyciela o charakterze obserwacyjnym. Zabawy dowolne, kontakty indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Miejskim nr 15 "Bajka" w Kutnie oddziały w budynku SP nr 9 dla dzieci 5-letnich w roku szkolnym 2017/2018

6.00-8.00 - Schodzenie się dzieci, kontakty okolicznościowe i indywidualne zaplanowane i wynikające z potrzeby dzieci. Prace porządkowo-gospodarcze i hodowlane. Zabawy ze śpiewem. Praca indywidualna z dzieckiem o charakterze obserwacyjnym, praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
8.00-8.30 - Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań - indywidualne i grupowe.
8.30-9.00 - Zestaw ćwiczeń porannych. Czynności higieniczne, samoobsługowe, śniadanie.
9.00-10.00 - Zajęcia edukacyjne - organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach.
10.00-11.00 - Pobyt dzieci na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki w celu poznawania różnych środowisk, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe, sportowe, rekreacyjne, prace porządkowe, ogrodnicze, obserwacje przyrodnicze.
11.00-11.30 - Zabawy integracyjne, zabawy logopedyczne, badawcze, czytanie dla dzieci, zabawy i ćwiczenia utrwalające zdobyte umiejętności. Zajęcia z języka angielskiego.
11.30-12.00 - Czynności higieniczne i samoobsługowe, obiad.
12.00-12.30 - Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań - indywidualne i grupowe.
12.30-13.00 - Zabawy relaksacyjne, opowiadanie lub czytanie bajek, zabawy w teatr, zabawy dydaktyczne, zabawy tematyczne, gry planszowe i logiczne.
13.00-14.30 - Zabawa ruchowa popołudniowa. Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat lub kształtującym, gry planszowe i logiczne, zabawy w kącikach zainteresowań, opowiadanie, czytanie bajek, praca nauczyciela z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia dodatkowe - rytmika.
14.30-15.00 - Czynności higieniczne, samoobsługowe, podwieczorek. Prace porządkowe i gospodarcze.
15.00-17.00 - Opowiadanie lub czytanie bajek, zabawy w teatr, praca nauczyciela o charakterze obserwacyjnym. Zabawy dowolne, kontakty indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Miejskim nr 15 "Bajka" w Kutnie oddziały w budynku SP nr 9 dla dzieci 6-letnich w roku szkolnym 2017/2018

7.00-8.00 - Schodzenie się dzieci, kontakty okolicznościowe i indywidualne zaplanowane i wynikające z potrzeby dzieci. Prace porządkowo-gospodarcze i hodowlane. Zabawy ze śpiewem. Praca indywidualna z dzieckiem o charakterze obserwacyjnym, praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
8.00-8.30 - Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań - indywidualne i grupowe.
8.30-9.00 - Zestaw ćwiczeń porannych. Czynności higieniczne, samoobsługowe, śniadanie.
9.00-10.00 - Zajęcia edukacyjne - organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach.
10.00-11.00 - Pobyt dzieci na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki w celu poznawania różnych środowisk, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe, sportowe, rekreacyjne, prace porządkowe, ogrodnicze, obserwacje przyrodnicze.
11.00-11.30 - Zabawy integracyjne, zabawy logopedyczne, badawcze, czytanie dla dzieci, zabawy i ćwiczenia utrwalające zdobyte umiejętności. Zajęcia z języka angielskiego.
11.30-12.00 - Czynności higieniczne i samoobsługowe, obiad.
12.00-12.30 - Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań - indywidualne i grupowe.
12.30-13.00 - Zabawy relaksacyjne, opowiadanie lub czytanie bajek, zabawy w teatr, zabawy dydaktyczne, zabawy tematyczne, gry planszowe i logiczne.
13.00-14.30 - Zabawa ruchowa popołudniowa. Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat lub kształtującym, gry planszowe i logiczne, zabawy w kącikach zainteresowań, opowiadanie, czytanie bajek, praca nauczyciela z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia dodatkowe - religia, rytmika.
14.30-15.00 - Czynności higieniczne, samoobsługowe, podwieczorek. Prace porządkowe i gospodarcze.
15.00-16.00 - Opowiadanie lub czytanie bajek, zabawy w teatr, praca nauczyciela o charakterze obserwacyjnym. Zabawy dowolne, kontakty indywidualne, rozchodzenie się dzieci.