Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

 • Założenia dydaktyczno-wychowawcze na wrzesień 2019 r.

 •  Tematyka:

  1. Witajcie w przedszkolu!
  2. Moje miasto.
  3. JA i moje środowisko.
  4. Jesienne owoce.

  Zadania do realizacji:

  - zna i wskazuje swój znaczek w szatni, sali;
  - zwraca się po imieniu do wszystkich dzieci w swojej grupie;
  - w sposób kulturalny zwraca się do osób dorosłych, stosuje zwroty grzecznościowe;
  - uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych;
  - samodzielnie zdejmuje i zakłada buty;
  - wymienia powody dla których nie należy zaśmiecać środowiska oraz wyjaśnia wyrażenie „segregowanie śmieci”;
  - stosuje pojęcia określające położenia przedmiotu (na, pod, obok, przed wysoko, nisko);
  - klasyfikuje przedmioty ze względu na jedną cechę;
  - rozpoznaje podstawowe figury geometryczne i wymienia ich podobieństwa;
  - posługuje się pojęciami dotyczącymi wielkości: największy, najmniejszy, większy, mniejszy;
  - prawidłowo trzyma narzędzie malarskie i pisarskie;
  - stempluje palcem maczanym w farbie na określonej powierzchni;
  - tnie nożyczkami kartkę po linii;
  - tworzy pracę plastyczną w małym zespole;
  - uczestniczy w zabawach tanecznych, porusza się w rytm muzyki, wykonuje zaprezentowane ruchy;
  - rozpoznaje i nazywa dźwięki dobiegające z otoczenia;
  - reaguje na zmianę tempa;
  - stara się dokładnie naśladować
  - zna swój adres i wie, komu należy go podawać, a komu nie;
  - doskonali sprawność motoryczną (szybkość, siła, skoczność), umiejętność rzutu do celu i umiejętność współpracy w grupie podczas wykonywania ćwiczeń porannych i gimnastycznych;
  - właściwie reaguje na umówione wcześniej sygnały wzrokowe i dźwiękowe w zabawach ruchowych;
  - potrafi bezpiecznie przejść przez ulicę w grupie;
  - opowiada w jaki sposób należy dbać o przyrodę.

  Wiersz do nauki: 
  „Światełko” I. Salach

 • Przez ulicę idą dzieci,
  Gdy zielone światło świeci,
  Kiedy żółte się zapali
  uważają nawet mali.
  Gdy zobaczysz zaś czerwone czekaj grzecznie na zielone.
 •  

  Piosenka do nauki: 
  „Będę kierowcą”

 • 1. Pędzą auta coraz prędzej
  Co za pech
  Żółte światło, pas na jezdni,
  teraz skręt.
  Ref. Bardzo trudno być kierowcą,
  Lecz ja mówię wszystkim chłopcom,
  Muszą kiedyś być.
  2. Szara jezdnia, na tej jezdni
  Aut jest sto.
  Zmiana świateł, znów czerwone,
  a więc stop.
  Ref. Bardzo trudno być....
  3. Różne światła, różne znaki
  Trzeba znać.
  Muszę wiedzieć kiedy jechać,
  kiedy stać.
  Ref. Bardzo trudno być.......

  Język angielski:

 • Hello – Cześć
  I’m… Jestem…
  Stand up please – wstań
  Sit down please – usiądź
  Make a circle – zróbmy koło

 • Piosenka do nauki:
  "Hello"

 • Hello, hello everyone say hello!
  Hello, hello everyone say hello!
  Say hello with your feet!
  Say hello with you hands!
  Say hello with your legs!
  Say hello with your arms!
  And your feet and your hands and your legs hello!