Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Dzień Ziemi

Zgodnie z wieloletnią tradycją także w tym roku w Przedszkolu Miejskim nr 15 "Bajka" w Kutnie w dniu 23.04.2013r. uroczyście obchodzono Dzień Ziemi. Przedszkolaki ze wszystkich grup zostały przyjęte do grona Małych Przyrodników i złożyły uroczyste ślubowanie na członka LOP. Dzieci zaprezentowały piosenki i wiersze o tematyce przyrodniczej, wykazały się dużą wiedzą na temat ochrony przyrody. Każda z grup na terenie ogrodu przedszkolnego posadziła drzewa i krzewy, którymi będzie się opiekować w przyszłości. Wręczono także dyplomy i nagrody książkowe za konkursy odbywające się w przedszkolu. Kulminacyjnym punktem dzisiejszych obchodów Dnia Ziemi był Bal Ekologiczny. Wesołą zabawę taneczną z konkursami o tematyce ekologicznej poprowadził wodzirej.