Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na wrzesień 2018 r.

Tematyka:

 1. Przedszkole drugim domem jest!
 2. Moja mała ojczyzna - Kutno.
 3. Przedszkolak, czyli mały człowiek.
 4. Co nam jesień w koszu niesie?

Cele:

 • Ustalenie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.
 • Kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej, radzenia sobie z przegraną oraz przestrzegania zasad fair play.
 • Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z zabawek w sali i ogrodzie przedszkolnym, jak również sprzętów wykorzystywanych w gospodarstwie domowym.
 • Uświadomienie roli policjanta, strażaka i ratownika w życiu społeczności.
 • Poszerzanie zasobu wiedzy na temat miejscowości zamieszkania, kraju, najważniejszych jego miejsc i umiejscawiania ich na mapie.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich i wypowiadania się na ich temat.
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie nowych pojęć: kodeks, paczka, portret.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów, prawidłowego posługiwania się określeniami: nad, pod, obok, na, pomiędzy.
 • Ćwiczenie umiejętności prawidłowego dokonywania analizy sylabowej wyrazów związanych z najbliższym doświadczeniem dzieci.
 • Rozwijanie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez pisanie szlaczków literopodobnych.
 • Ćwiczenie sprawności aparatu artykulacyjnego.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej na wyrazach; czytanie globalne prostych wyrazów.
 • Poznanie litery drukowanej o, O; wyróżnianie liter o, O spośród innych liter.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.
 • Uwrażliwienie na zmiany dynamiki utworu muzycznego w zakresie tempa i wysokości dźwięku.

Wiersz:

„Przysięga przedszkolaka”
Wacławski, K.Bayer

Ja mały zuch!
W przyjaźń bardzo wierzę,
nigdy nie uderzę!
Każdemu pomogę
tyle ile mogę
Uprzejmy i miły,
będę w każdej chwili.
I nie będę kłamał!
Win na innych zganiał.
Co mi pani powie,
wysłucham i zrobię!

Piosenka:

„Piosenka dla Supełka”
muzyka: Jerzy Ostrowski, słowa: Ewa Stadtmüller

Dnia pewnego późnym latem
nasz znajomy superkrawiec
znalazł kilka śmiesznych szmatek
i dał ponieść się zabawie.

Ref.: Lalalala (klap, klap),
Lalalala (klap, klap),
Lalalalalalalala.
Lalala (tup, tup),
Lalalala (tup, tup),
Lalalalalalalala.

Wziął igiełkę i niteczkę,
nie minęło czasu wiele,
jak spod ręki Antoniego
wystartował nasz Supełek.

Ref.: Lalalala (bęc, bec)...

Teraz Pak ma przyjaciela,
z którym mu nie grozi nuda,
bo z Supełkiem, bo z Supełkiem
każda się zabawa uda.

Ref.: Lalala (cyk, cyk)…

Jest nas więcej – no i dobrze,
bo z przyjaźnią tak się dzieje,
że się mnoży, gdy ją dzielisz,
razem zawsze jest weselej.

Ref.: Lalala (bum, bum)…

Język angielski:

Utrwalenie słownictwa związanego z przywitaniem i pożegnaniem się, przypomnienie zwrotów (poleceń) używanych na zajęciach.
"Hello" – nauka piosenki.
"My house" - wprowadzenie słów nazywających pomieszczenia: attic, kitchen, bathroom, bedroom, dining room.
"Where is Boo?" – historyjka obrazkowa.
"My house" – nauka piosenki.